17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 17η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει αύριο Τρίτη 17 Μαϊου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν στις 18:00 με τα εξής θέματα :

1.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανακατασκευή του οδοστρώματος των οδών Διοκλέους και Ευκλέους., Περιοχή Αγ. Αρτεμίου.(σχετ..:88602/9-5-11 αίτημα δημότη)

2.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων από Δικαιάρχου – Ορου, Αγραίων, Βιοκλέους και κατάληξη στην οδό Αμφικράτους.(σχετ..:88602/9-5-11 αίτημα δημότη).

3.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την διάνοιξη της οδού Χερσίφρονος στη συμβολή Μετεώρων και Δαμάρεως. (σχετ..:88602/9-5-11 αίτημα του δημότη).

4.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραπομπή του θέματος για την διαπλάτυνση στη γωνία του πεζοδρομίου της οδού Αρχιμήδους 2,(σχετ..:57969/29-3-11 αίτημα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση  σχαρών για τα  όμβρια ύδατα στον κόμβο Ηλιουπόλεως και Φιλολάου. (σχετ..:  86739/6-5-11 αίτημα της Αντιπροέδρου).

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ασφαλτόστρωση της οδού Ιωσήφ των Ρογών.(σχετ..:85466/5-4-11 αίτημα δημότη).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s