Παλαιότερα άρθρα

Βιώσιμη πόλη: Μπορεί να γίνει!

Οι πόλεις δομήθηκαν έως πρόσφατα κατά κανόνα με βάση τη μηχανιστική αντίληψη περί «ανθρώπινης επιχείρησης ενάντια στη φύση» (Le Corbusier), όπου η νέα άποψη ανάπτυξης αποτυγχάνει να δημιουργήσει ανθρώπινα αστικά περιβάλλοντα. Οι παρεμβάσεις του Ορθόδοξου Μοντέρνου Κινήματος στην πολεοδομία, βασίσθηκαν στον κατακερματισμό των λειτουργιών των πόλεων, προκάλεσαν τη σύγχρονη κρίση του αστικού περιβάλλοντος. Περισσότερα εδώ … Continue reading

Αθήνα Συμμετοχική, Δίκαιη, Λειτουργική, Ζωντανή

Ένας μικρός απολογισμός του έργου των ανθρώπων της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, μεγαλώνει τις προκλήσεις για τη συνέχεια που αξίζει στην Αθήνα μας.
Σημαντικότερος στόχος παραμένει η ποιοτική αναβάθμιση και η διαρκής βελτίωση της κοινωνικής και προσωπικής ζωής των κατοίκων της Κοινότητας, διασφαλίζοντας ότι ο λόγος τους θα γίνεται σεβαστός για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που αφορούν στο μέλλον τους. Continue reading

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2019)

Η 8η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο, Τετάρτη 08-05-2019 & ώρα 18:30. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για τα θέματα. 8η Συνεδρίαση του Συμβουλίου (2019) – Ημερήσια.

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2019)

Η 7η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας έγινε στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο, Τρίτη 16-04-2019 & ώρα 18:30. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για τα θέματα. 7η Συνεδρίαση του Συμβουλίου (2019) – Ημερήσια.

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2019)

Η 5η Συνεδρίαση που αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 02-04-2019 στις 6:00 μ.μ. στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για τα θέματα. 6η Συνεδρίαση του Συμβουλίου (2019) – Ημερήσια.

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2019)

Η 5η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο, Τετάρτη 20-03-2019 & ώρα 18:30. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για τα θέματα. 5η Συνεδρίαση του Συμβουλίου (2019) – Ημερήσια.

3η και 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2019)

Η 3η Συνεδρίαση του Συμβουλίου (2019) έγινε στις 08-02-2019 με τα εξής θέματα : 3η Έκτακτη Συνεδρίαση (2019) – Ημερήσια Η 4η Συνεδρίαση του Συμβουλίου (2019) έγινε στις 27-02-2019 με τα εξής θέματα : 4η Συνεδρίαση (2019) – Ημερήσια.