ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Από αυτό το σημείο οι κάτοικοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για τα θέματα της κοινότητας.

Για να υποβάλετε προτάσεις για την αξιοποίηση του Λόφου Λογγίνου (μέχρι 30/1/2012) πατήστε εδώ.

Για το θέμα της δημιουργίας υπόγειου parking στην πλατεία του Α’ Νεκτροταφείου πατήστε εδώ για να δείτε παλαιότερα σχόλια ή για να υποβάλετε το σχόλιό σας στο τέλος της σελίδας που θα ανοίξει.

Για το θέμα του ΟΚΑΝΑ πατήστε εδώ για να δείτε παλαιότερα σχόλια ή για να υποβάλετε το σχόλιό σας στο τέλος της σελίδας που θα ανοίξει.

Για το θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης στο Μετς πατήστε εδώ για να δείτε παλαιότερα σχόλια ή για να υποβάλετε το σχόλιό σας στο τέλος της σελίδας που θα ανοίξει.

Για το θέμα της δημιουργίας Κέντρου Σίτισης στο Δουργούτι πατήστε εδώ για να δείτε παλαιότερα σχόλια ή για να υποβάλετε το σχόλιό σας στο τέλος της σελίδας που θα ανοίξει.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

  • Τα σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των σχολιαστών οι οποίοι είναι και οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για το περιεχόμενο.
  • Παρακαλώ να μην δυσφημίζετε ή προσβάλετε οποιονδήποτε αλλά να παραθέτετε επιχειρήματα σε χαμηλούς τόνους.
  • Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να μην τοποθετούν δυσφημιστικό, προσβλητικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να παραβιάζει τους νόμους του Ελληνικού κράτους. Τυχόν παραβίαση του κανόνα αυτού θα συνεπάγεται την άμεση αφαίρεση του σχολίου.
  • Ο administrator έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει, μεταφέρει ή και να «κλειδώσει» σχόλια σε κάθε περιοχή του site, που, κατά την κρίση του, δεν συμφωνούν με τους παραπάνω όρους.