10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 10η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας έγινε σήμερα Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων της οδού Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα εξής θέματα:

Συζήτηση και απόφαση για προεγκρίσεις ή μη ίδρυσης οκτώ καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επανεξέταση προέγκρισης.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε λαμβάνοντας αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα.

Επιπροσθέτως στην αρχή της συνεδρίασης ετέθη από τους συμβούλους του συνδυασμού “Δικαίωμα στην Πόλη” το ζήτημα της κατασκευής παρκινγκ στην πλατεία μπροστά από το Α’ Νεκροταφείο. Συγκεκριμένα διαβάστηκε το παρακάτω κείμενο και αφού τοποθετήθηκαν οι υπόλοιπες παρατάξεις -συμπληρώνοντας και εξειδικεύοντας τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται στο κείμενο- οι σύμβουλοι της Κοινότητας ΟΛΩΝ των παρατάξεων ομόφωνα δηλώσαν την αντίθεσή τους στην κατασκευή του παρκινγκ.

Μετά από αιτιάσεις και παράπονα κατοίκων και καταστηματαρχών της περιοχής Μετς και σε συνέχεια του θέματος που έχει τεθεί σχετικά με την κατασκευή παρκινγκ στο χώρο της πλατείας που βρίσκεται μπροστά από το Α Νεκροταφείο, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής :

  • Δεδομένου ότι το Α’ Νεκροταφείο είναι ένα σημαντικό μνημείο και εντάσσεται στις περιοχές της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, σύμφωνα με πρόσφατες εξαγγελίες του ΥΠΕΚΑ.
  • Δεδομένου ότι δεν έχει προηγηθεί η δημοκρατική, συμμετοχική και διαφανής διαδικασία της παρουσίασης του σχεδίου στους κατοίκους της περιοχής ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι παρατηρήσεις τους.
  • Δεδομένου ότι δεν έχει διευκρινισθεί αν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι το έργο αυτό δεν θα επιβαρύνει τον υδροφόρο ορίζοντα, δεν θα τον εξαφανίσει ή δεν θα του αλλάξει πορεία.
  • Δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποιο σχετικό σχέδιο που να έχει εγκριθεί από προηγούμενο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.
  • Δεδομένου ότι δεν έχει διασφαλισθεί ότι κανένα από τα περίπου 114 δένδρα –κάποια από αυτά αιωνόβια- που υπάρχουν στο χώρο δεν θα κοπεί.
  • Δεδομένου ότι δεν έχει διασφαλισθεί ότι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής δεν θα επιβαρυνθούν στο ελάχιστο οικονομικά για τη στάθμευση του αυτοκινήτου τους και ότι καμία από τις υφιστάμενες θέσεις δεν θα χαθεί για τους κατοίκους ως αποτέλεσμα αλλαγής του χώρου.
  • Δεδομένου ότι στην γύρω περιοχή υπάρχουν ιδιωτικοί σταθμοί αυτοκινήτων που ενδεχομένως μπορούν να καλύψουν ανάγκες των επισκεπτών.

Δηλώνουμε τη διαφωνία μας σε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να καταδικάσει την περιοχή σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και σε υποβάθμιση του επιπέδου ποιότητας ζωής και των όρων εξυπηρέτησης των αναγκών των κατοίκων και των καταστηματαρχών σε καθημερινή βάση. Οποιαδήποτε επί το χείρον αλλαγή για το περιβάλλον ή τους κατοίκους μας βρίσκει αντίθετους.

Οι σύμβουλοι της 2ης Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων του συνδυασμού «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»


Πέπη Σακελλαρίου


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s