Οι προτάσεις για τους χώρους – Πράσινο

Πράσινο

Η πονεμένη ιστορία της πόλης μας είναι ένα από τα στοιχήματα που και πάλι μπορούμε να κερδίσουμε.

Ο τρόπος είναι απλός, φυτεύουμε σε κάθε πεζοδρόμιο, όπου υπάρχει χώρος, δένδρα ενώ μπορούμε να διεκδικήσουμε (όπως άλλωστε προβλέπεται και από το πρόγραμμα του συνδυασμού) και τη φύτευση άκτιστων οικοπέδων, ειδικότερα σε περιοχές της γειτονιάς μας που είναι πυκνοκατοικημένες.

Η εκμετάλλευση κάθε χώρου που μπορεί να προσφερθεί για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία.