Οι προτάσεις για τους χώρους – Ελεύθερα πεζοδρόμια, χώροι στάθμευσης

Ελεύθερα πεζοδρόμια – χώροι στάθμευσης

Απελευθέρωση και διαπλάτυνση -όπου χρειάζεται- των πεζοδρομίων και φύτευση δένδρων.

Εξεύρεση δημοτικών χώρων για δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων ή συμφωνίες με σταθμούς αυτοκινήτων για κατοίκους της γειτονιάς. Για παράδειγμα έκπτωση για τους σταθμούς αυτοκινήτων από τα καταβαλλόμενα τέλη μέσω της παροχής θέσεων οι οποίες θα ενοικιάζονται από δημότες που ενδιαφέρονται, και τα έσοδα από αυτό το μέτρο θα διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δημιουργίας επιπλέον χώρων στάθμευσης.

Ενισχυτικά, προκαθορισμένες θέσεις στάθμευσης στη γειτονιά μας θα μπορούσαν να δεσμεύονται με μηνιαίο ενοίκιο από κατοίκους που θέλουν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή και αυτό το έσοδο να διατίθεται για δημιουργία επιπλέον δημοτικών χώρων στάθμευσης.

Η προσφορά πολλών θέσεων στάθμευσης δικύκλων σε κεντρικά σημεία της γειτονιάς μας, όπου παρουσιάζεται οξύ πρόβλημα στάθμευσης ακόμη και για μηχανάκια, είναι στις προτεραιότητές μου μιας και αυτός ο τρόπος κίνησης στην πόλη αποφορτίζει πολύ το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων ελεύθερων θέσεων για τους δημότες της γειτονιάς μας και για τους επισκέπτες με τη δημιουργία δημοτικών σταθμών και η ορθολογική και κοινωνικά δίκαιη επίλυση του προβλήματος της στάθμευσης.

Η διαδικασία είναι διαφανής και τα στοιχεία του προϋπολογισμού είναι προσβάσιμα σε όλους.