Ο Κήπος αλλιώς

Ζήσε τον Κήπο & τα Πάρκα αλλιώς!
Εθνικός Κήπος – Άλσος Παγκρατίου – Άλσος Προμπονά – Πάρκο Ελευθερίας

1-30 Ιουνίου

30 μέρες | 4 σημεία |145 δωρεάν εκδηλώσεις

#GiaOlous

#ZiseTonKipo #ZiseTaParka

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s