13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2017)

Η 13η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο ημέρα Τετάρτη 12 -07-17 & ώρα 18:30 σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ενημέρωση από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας & Ισότητας των δυο   φύλων κα Μαρία Στρατηγάκη για θέματα της αρμοδιότητάς της.
 2. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες και δράσεις του Δικτύου Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων.
 3. Ενημέρωση και συζήτηση για θέματα των Λαϊκών Αγορών (Σχετ.:Α.Π.155640/30-05-2017   αίτημα της «Ανοιχτής Πόλης»).
 4. Ενημέρωση του Συμβουλίου από την Πρόεδρο σχετικά με την κατάληψη χώρου από άστεγο στον   λόφο Λαμπράκη (Σχετ.: Α.Π. 178471/19-06-2017 αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων  του 93ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών).
 5. Συμπλήρωση και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018 (Σχετ.:αίτημα της Προέδρου   Χριστίνας Μελά).
 6. Συζήτηση σχετικά με έκδοση ή μη αυτοτελούς πράξης για μειωμένο ωράριο λειτουργίας μουσικής   στα Κ.Υ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας (Σχετ. αίτημα της  Προέδρου Χριστίνας Μελά).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ή μη σχεδίου ανώτατου ύψους προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων του Τμήματος της 2ης Δημοτικής Κοινότητας Οικονομικού  έτους 2018(Σχετ.: η με αριθμ.881/22-06-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αύξηση των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του νέου   κτιρίου των Δημοτικών Ιατρείων Παγκρατίου προκειμένου να προστεθούν επιπλέον  κοινωνικές Υπηρεσίες (Πρόταση της Προέδρου Χριστίνας Μελά).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συντήρηση και προσθήκη παιδικής χαράς στον   διαμορφωμένο χώρο πρασίνου, επί των οδών Κακαβάκη & Καβελάρη – Ν.Κόσμος  (Σχετ.:Α.Π.190424/30-06-2017 αίτημα του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού & Τεκμηρίωσης  της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων).
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση προτάσεων προς τον ΟΠΑΝΔΑ που αφορούν τη   διοργάνωση ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στη 2η Δημοτική Κοινότητα (αίτημα της  Προέδρου Χριστίνας Μελά).

 

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Μικτή Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Διάθεσης Πρόχειρου γεύματος  (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΨΗΣΗΣ ΠΡΟΨΗΜΕΝΗΣ ΠΙΤΣΑΣ)- Επιχείρηση  Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)-Επιχείρηση Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών  ποτών (ΜΠΑΡ)» επί της οδού Ευσ. Πίσσα με αριθμ.91  (Σχετ.:Α.Π.156337/30-05-2017).
 2. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» επί της οδού Ευτυχίδου με αριθμ. 32Β (Σχετ.:Α.Π.159980/01-06-2017).
 3. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)- Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων  και ποτών (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) επί της οδού Σπ. Μερκούρη με αριθμ. 22Α (Σχετ.:Α.Π.163748/06-06-2017).
 4. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της Λεωφ.Συγγρού με αριθμ.133 & Κράτητος (Σχετ.: Α.Π.176688/16-06-2017).
 5. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου &Πλήρους γεύματος, Επιχείρηση  αναψυχής επί της οδού Κτησίου με αριθμ. 2  (Σχετ.: Α.Π. 178527/19-06-2017).
 6. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα  «Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) και Μαζικής Εστίασης Προσφοράς  Πρόχειρου γεύματος (ΛΟΥΚΟΥΜΑΤΖΙΔΙΚΟ) και Μαζικής Εστίασης Προσφοράς  Γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) επί της οδού  Μάρκου Μουσούρου με αριθμ. 63 (Σχετ.:Α.Π.184363/23-06-2017).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s