12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2015)

da

Η 12η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποστολή προτάσεων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2016, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν. 4172 (ΦΕΚ 167/τ Α/23-7-2013) και την με αριθμό 29530/25-7-2014 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2059/τβ/29-7-2014), (σχετ..: Α.Π. 205755/15-6-2015 εισήγηση του Τμήματος Προγρ/μού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Προγραμμάτων της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφ/κης.  Από αναβολή.
  2. Συζήτηση και ψήφιση των προτάσεων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο το οποίο αποτελεί και προπαρασκευαστική πράξη (Α΄ ΦΑΣΗ) της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αθηναίων 2015-2019.  Από αναβολή.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα κατοίκων για την «Ανάπλαση της Πλατείας Βαρνάβα», (σχετ…:Α.Π.139849/23-4-2015 αίτημα των κατοίκων).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s