8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2015)

 da

Η 8η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων ή τουλάχιστον του δεξιού πεζοδρομίου Αίνου από την οδό Ηλιουπόλεως προς και μέχρι την οδό Βουλιαγμένης, (σχετ..: ΑΠ. 129734/14-4-2015 αίτημα κατοίκων).
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση ή μη μιας θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ μπροστά στο 2ο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων, στην οδό Πρωταγόρα 3, (σχετ…: Α.Π.177/9-2-2015 εισήγηση του Τμήματος Κυκλ. Ρυθμ. & στάθμευσης της Δ/νσης Οδοποιίας Αποχέτευσης)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επέκταση ή μη της γραμμής τρόλεϊ αρ. 4 Αγ.Ιωάννη- Αγ.Αρτεμίου, (σχετ…:Α.Π.113745/27-3-2015 αίτημα του Συλλογου ΑΚΙΒΔΑ)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ – ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ), στην οδό Ρουμπέση 43.  ΑΠ.141640/24-4-2015.
 2. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ), – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» στην οδό Ηλία Ηλιού 69.   ΑΠ.144719/28-4-2015.
 3. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην οδό Ηρώνδα 6Α – 6Β. ΑΠ147091/29-4-2015.
 4. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), στην Λεωφ. Συγγρού 13. ΑΠ.148524/30-4-2015.
 5. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ»   (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), στην οδό Υμηττού 109. ΑΠ.149092/30-4-2015.
 6. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ), στην οδό Ευφράνορος 31-33, Α.Π.151651/05-05-2015.
 7. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ), στην οδό Αρχελάου 32 και Βασ. Γεωργίου 22,Α.Π.152247/5-5-2015.
 8. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» ( ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) , στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β΄31,Α.Π.154326/6-5-2015.
 9. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), στην Λ.Συγγρού 63, Α.Π.154253/6-5-2015
 10. Χορήγηση ή μη προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ»(ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 7, Α.Π.157312/8-5-2015.

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙKΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 1. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕΤΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ)» στην οδό Μανδροκλέους 8 Α.Π. 57209/17-2-2015.  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ)» στην οδό Υμηττού 113. Α.Π. 144801/28-4-2015).
 2. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» στην οδό Τιμοθέου 8. Α.Π.150082/4-5-2015


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s