Η 6η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει τη Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση αυτοτελούς πράξης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής για Κ.Υ.Ε. εντός των Διοικητικών ορίων 2ης Δημοτικής Κοινότητας μετά την Α.Δ.Σ. 15/24-1-2013.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης στην εφημερίδα Espresso στην οδό Φωκιανού προ της συμβολής της με την οδό Ερατοσθένους 1, στη δεξιά πλευρά (σχετ.: 27139/6-2-2013 εισήγηση της Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης, Τμήμα Κυκλ. Ρυθμ. & Στάθμευσης).
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατόπιση από την αριστερή πλευρά στη δεξιά ή μη ξύλινου καθίσματος (παγκάκι) στην οδό Εμπεδοκλέους 9-13 έμπροσθεν καταστήματος COLIBRI για την ανάπτυξη μεγαλύτερου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων με σχετική άδεια από το Δημ. Αθηναίων (σχετ.: 35793/14-2-2013 αίτημα).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s