18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 18η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει τη Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με πλακόστρωση με αντιολισθητικές πλάκες σε οδούς που έχουν μεγάλη κλήση, (σχετ..:90711/10-5-2012 εισήγηση Προέδρου κου Καλαμίδα αίτημα κατοίκων περιοχής).

 • Ένα μικρό τμήμα της οδού Μπιρμπίλη από Βλαχοθανάση έως Μπαρμπάνου.
 • Ένα μικρό τμήμα της οδού Δρακούλη από Βλαχοθανάση έως Μπαρμπάνου.
 • Ένα μικρό τμήμα της οδού Αλεξάνδρου Νούτσου από Βλαχοθανάση έως Μπαρμπάνου.
 • Ένα μικρό τμήμα της οδού Αλεξάνδρου Νούτσου απο Μπαρμπάνου  έως πρόποδες του βουνού.
 • Ένα μικρό τμήμα της οδού Γεωργίου Νούτσου από Μπαρμπάνου έως πρόποδες του  βουνού.
 • Ένα μικρό τμήμα της οδού Κολοκοτρώνη από Μπαρμπάνου έως πρόποδες βουνού.
 • Ένα μικρό τμήμα της οδού Δαμιράλη από Μπαρμπάνου έως πρόποδες βουνού.
 • Ένα μικρό τμήμα της οδού Δαμιράλη από Κολοκοτρώνη έως Δαμιράλη.
 • Ένα μικρό τμήμα της οδού Π. Μπέκα από Μπαρμπάνου έως πρόποδες βουνού.

Κάθε τμήμα των οδών αυτών δεν υπερβαίνει τα 50 μέτρα. Στις οδούς Αλεξάνδρου Νούτσου, Γεωργίου Νούτσου και Κολοκοτρώνη η κατηφόρα Είναι μεγάλη και χρειάζεται να μπει κουπαστή.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 1. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ (χωρίς εργαστήριο)» στην οδό Αμύντα 12. ΑΠ100981/23-5-2012.
 2. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ» στην οδό Σπινθάρου 60. ΑΠ102104/24-5-2012.
 3. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ» στην οδό Σωστράτου 16 & Αγκύλης. ΑΠ103939/25/5/2012.
 4. Χορήγηση  ή  μη  παράταση  ωραρίου  λειτουργίας  μουσικής  στο   κατάστημα «ΜΠAΡ», στην οδό Βας. Γεωργίου. ΑΠ87126/4-5-2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s