21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 21η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν στις 18:00 με τα εξής θέματα :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την μονοδρόμηση ή μη της οδού Νεοπτολέμου (σχετ.:61688/1-4-11 αίτημα της Δ/νσης Μελετών Τμήμα Κυκλ. Ρύθμιση & Στάθμευσης).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τοπική Διεύρυνση ή μη του πεζοδρομίου στην οδό Νεοπτολέμου 26-29 (σχετ.:96856/19-5-11 αίτημα της Δ/νσης Μελετών Τμήμα Κυκλ. Ρυθμ. & Στάθμευσης).

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαμόρφωση ή μη της Πλατείας Δαμαγήτου 76. Περιοχή Αγ. Αρτεμίου, (σχετ.:128996/28-6-11 αίτημα Κοινοτικής Συμβούλου της παράταξης “Δικαίωμα στην Πόλη”)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαμόρφωση ή μη του χώρου έμπροσθεν κινηματογράφου “ΠΑΛΛΑΣ”. Περιοχή Παγκρατίου, (σχετ.:128997/28-6-11 αίτημα Κοινοτικής Συμβούλου της παράταξης “Δικαίωμα στην Πόλη”)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ή μη δένδρου στην οδό Ευδόξου 38. Περιοχή Ν. Κόσμου, (σχετ.: 115532/10-6-11 αίτημα πολίτη).

6. Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) στην οδό Ευφράνορος 31. Περιοχή Παγκρατίου (σχετ.: 123711/21-6-11).


2 comments

  1. Τι προβλέπει η διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του κινηματογράφου “ΠΑΛΛΑΣ”? Υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια?

    • Η πρόταση που κατατέθηκε θα σταλεί στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση και περιλαμβάνει τοποθέτηση κιγκλιδώματος για να μην παρκάρουν παράνομα τα αυτοκίνητα, φύτεμα των δέντρων που έχουν κοπεί. Επίσης θα τοποθετηθούν παγκάκια.
      Αν έχετε προτάσεις για το θέμα ή όποιο άλλο θέμα στο μέλλον καταθέστε τις σκέψεις και τις απόψεις σας ώστε να τις λαμβάνω υπ’ όψη όταν θα καταθέτω προτάσεις


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s