Οι προτάσεις για τους ανθρώπους – Ηλικιωμένοι

Ηλικιωμένοι και άτομα με ειδικές ανάγκες

Προγράμματα όπως “Ενημέρωση και Πρόληψη σε Θέματα Υγείας για Ηλικιωμένους” σε συνεργασία με Νοσοκομεία  και Ασφαλιστικούς Φορείς είναι εφικτό να δημιουργηθούν.

Επίσης είναι ανάγκη να ενισχυθεί ο θεσμός την Δημοτικών Ιατρείων ή ακόμη και να δημιουργηθεί ο θεσμός του Δημοτικού Ιατρικού Επισκέπτη (που θα καλύπτεται από Ιατρούς που βρίσκονται σε αναμονή Ειδικότητας ή Εργασίας) ή και του Δημοτικού Νοσηλευτή ώστε να καλύπτονται τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Στη γειτονιά μας λειτουργεί ήδη Δημοτικό Ιατρείο στο Νέο Κόσμο.

Οι Λέσχες Φιλίας (πρώην ΚΑΠΗ -Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων) είναι ανάγκη να ενισχυθούν και να αυξηθούν. Το πρώτο ΚΑΠΗ άλλωστε λειτούργησε το 1979 στο Νέο Κόσμο. Οι Λέσχες Φιλίας στη γειτονιά μας βρίσκονται στον Άγιο Αρτέμιο και στο Νέο Κόσμο. Ο θεσμός αυτός θα μπορούσε να συνδυασθεί με το θεσμό του Ιατρικού Επισκέπτη για ενημέρωση σε θέματα πρόληψης υγείας.

Οι παραπάνω δράσεις φαίνεται και πάλι ότι καλύπτουν κάποιες ομάδες πληθυσμού όμως τα οφέλη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα είναι πολύ περισσότερα -όταν τα προγράμματα αναπτυχθούν πλήρως- αφού  αποφορτίζουν τα Νοσοκομεία της πόλης μας, μειώνουν το κόστος των ασφαλιστικών ταμείων και συμβάλλουν στην παροχή καλύτερων, ποιοτικότερων και ορθολογικότερων υπηρεσιών υγείας σε ομάδες πληθυσμού που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.