3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2018)

Η 3η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο, Τετάρτη 21 -2-18 & ώρα 18:30 σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Πολέμωνος (Σχετ.Α.Π. 007077/10-01-2018 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
 2. Απαγόρευση της στάθμευσης στην πλευρά των ζυγών αριθμών του τμήματος της οδού Εριφύλης, μεταξύ των οδών Πρατίνου και Αστυδάμαντος (Σχετ.Α.Π. 015576/18-01-2018 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
 3. Δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Ντελεκρουά μεταξύ των πεζοδρόμων Τρίκης και Τσακτάνη (Σχετ.Α.Π. 040949/14-02-2018 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος).

 

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προσφοράς Πλήρους Γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) Επιχείρηση αναψυχής  & προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών -(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της «FOOD AND FUN SYNERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» επί της οδού Σπινθάρου με αριθμ.54 (Σχετ.::Α.Π.023323/25-01-2018).
 2. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», επί της οδού Τιμοθέου με αριθμ.8 (Σχετ.::Α.Π.024836/29-01-2018).
 3. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Προσφοράς  κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών -(ΜΠΑΡ)-Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)-Επιχείρηση Διενέργειας Εκθέσεων στον εξωτερικό εξώστη» επί της οδού Τιμοθέου με αριθμ.1-3-5 (Σχετ.::Α.Π.025435/29-01-2018).
 4. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού Βρυάξιδος με αριθμ.9 (Σχετ.::Α.Π.026975/30-01-2018).
 5. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προσφοράς Πρόχειρου Γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) Επιχείρηση αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)  – Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών -(ΜΠΑΡ)» επί της οδού Εμπεδοκλέους 25-27 & Πλ. Βαρνάβα 7-9 (Σχετ.::Α.Π.027723/31-01-2018).
 6. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους Γεύματος (ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ)- Επιχείρηση αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», επί της οδού Λεωφ.Υμηττού με αριθμ.67 (Σχετ.::Α.Π.028168/31-01-2018).
 7. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση αναψυχής(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», επί της οδού Μπακνανά με αριθμ.36 (Σχετ.::Α.Π.037424/09-02-2018).
 8. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προσφοράς Πρόχειρου Γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» επί της των οδών Αναπαύσεως με αριθμ.22 & Τιμολέοντος με αριθμ 1 (Σχετ.::Α.Π.040489/13-02-2018).

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2018)

Η 2η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο, αύριο Τετάρτη 31 -1-18 & ώρα 18:30 σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Πολέμωνος (Σχετ.Α.Π.007077/10-01-2018 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος).
 2. Απαγόρευση της στάθμευσης στην πλευρά των ζυγών αριθμών του τμήματος της οδού Εριφύλης, μεταξύ των οδών Πρατίνου και Αστυδάμαντος (Σχετ. Α.Π. 015576/18-01-2018 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος).
 3. Διαμαρτυρία – συζήτηση για τη μείωση των τιμών των τελών για χρήση του κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα στην Πλ. Πλαστήρα και στην οδό Ευφράνορος (Σχετ.: Α.Π.022188/25-01-2017 επιστολή της Συμβούλου κας Δαρείας Βουγιουκλάκη εκπρόσωπο της Λαϊκής Συσπείρωσης.
 4. Έκδοση ή μη αυτοτελούς πράξης για τον καθορισμό της ώρας λήξης του ωραρίου παράτασης λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στα Κ.Υ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας νωρίτερα από τα αποφασισθέντα με την αριθμ. 15/2013 Α.Δ.Σ. (πρόταση της Προέδρου κας Χριστίνας Μελά).

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ), επί της οδού Πρατίνου με αριθμ.80 (Σχετ.: Α.Π.002901/04-01-2018).
 2. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)-Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ)“, επί της οδού Αρχελάου με αριθμ.8 (Σχετ.: Α.Π.009994/11-01-2018).
 3. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα “Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) & Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Μερικού γεύματος (ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ)“, επί της οδού Αρριανού με αριθμ.37 (Σχετ.: Α.Π.010037/11-01-2018).
 4. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους γεύματος (ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ), επί της οδού Εμπεδοκλέους με αριθμ.28-30 (Σχετ.: Α.Π.015204/17-01-2018).
 5. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα “Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) Επιχείρηση Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΜΠΑΡ), επί της οδού Εμπεδοκλέους με αριθμ.28-30 (Σχετ.: Α.Π.017558/19-01-2018).
 6. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα “(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)“, επί της οδού Πρόκλου με αριθμ.30 (Σχετ.: Α.Π.019655/23-01-2018).
 7. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα “Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) Επιχείρηση Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΜΠΑΡ), επί της οδού Αρχελάου με αριθμ.9-11 (Σχετ.: Α.Π.021405/24-01-2018).

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2018)

Η 1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο ημέρα Τετάρτη 17 -1-18 & ώρα 18:30 σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Κοπή δένδρου στο 1ο Νεκροταφείο προς αποφυγή μελλοντικής φθοράς και καταστροφής των ταφικών μνημείων (Σχετ.Α.Π.341710/21-11-2017 εισήγηση του Τμήματος 2ης 3ης Δημοτικής Κοινότητας της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος- ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
 2. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης σε όχημα ατόμου με αναπηρία, στην οδό Αρήτης 58. (Σχετ.327436/08-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
 3. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης σε όχημα ατόμου με αναπηρία, στην οδό Ασπασίας 9. (Σχετ.: Α.Π.356925/04.12.2017 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
 4. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης σε όχημα ατόμου με αναπηρία, στην οδό Ιλιάδος 162. (Σχετ.: Α.Π. 373522/18.12.2017 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος).
 5. Αίτημα ονομασίας οδού του Δήμου Αθηναίων σε οδό «Μαρία Κάλλας» (Σχετ.:Α.Π.363756/08.12.2017 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος).
 6. Επίλυση προβλημάτων αρμοδιότητας των Δ/νσεων α)Πρασίνου & Αστικής Πανίδας και β) Καθαριότητας & Ανακύκλωσης στο πεζοδρόμιο του Ζαππείου Μεγάρου επί της Βασ. Όλγας (Σχετ.: Α.Π.376285/20.12.2017 επιστολή της Επιτροπής Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων Ζαππείου Μεγάρου του Υπουργείου Οικονομικών).

 

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2017)

Η 23η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο ημέρα Τετάρτη 6 -12-17 & ώρα 18:30 σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Διαμαρτυρία κατοίκων στην οδό Αμφικράτους σχετικά με πρόβλημα αποχέτευσης, το οποίο ο Δήμος ζητά να διορθωθεί με δικά τους έξοδα (Σχετ. Α.Π.355483/01-12-2017 αίτημα κατοίκων της οδού Αμφικράτους).
 2. Επανεξέταση αιτήματος για την προσθήκη παιδικής χαράς στον διαμορφωμένο χώρο πρασίνου, επί των οδών Κακαβάκη & Καβελάρη- Ν. Κόσμος (Σχετ.:Α.Π.309488/25-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού & Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Οδοποιΐας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
 3. Αίτημα μετονομασίας ή μη των Λεωφόρων Συγγρού (1ης & 2ης Δ.Κ.) ή Βασ. Κωνσταντίνου (1ης & 2ης Δ.Κ.) σε Λεωφόρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» (Σχετ.:Α.Π.309552/25-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
 4. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης στο με αρ. κυκλοφορίας ΑΝΚ 1204 όχημα ατόμου με αναπηρία, του κου Κωνσταντίνου Δεμέτζου για την κόρη του Κωνσταντίνα, στην οδό Αρήτης 58.(Σχετ.327436/08-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
 5. Έκφραση απόψεων σχετικά με κατάργηση ή διατήρηση τεσσάρων (4) κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα διοικητικά όρια της 2ης Δημοτικής Κοινότητας (Σχετ. Α.Π. 345585/ 23-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Εκδόσεων Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
 6. Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας του αναψυκτηρίου στο λόφο Λαμπράκη(πρόταση της Προέδρου Χριστίνας Μελά-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
 7. Λήψη μέτρων αντιστήριξης προς αποφυγή κατολισθήσεων στην παρειά του Λόφου στην οδό Μπαρμπάνου από την κατεδαφισμένη μονοκατοικία έως τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου (Σχετ. Α.Π. 345698/23-11-2017 πρόταση της Συμβούλου κας Τσουκάτου Αγγελικής-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ).
 8. Κοπή δένδρου στο 1ο Νεκροταφείο προς αποφυγή μελλοντικής φθοράς και καταστροφής των ταφικών μνημείων(Σχετ.Α.Π.341710/21-11-2017 εισήγηση του Τμήματος 2ης 3ης Δημοτικής Κοινότητας της Δ/νσης Πρασίνου Περιβάλλοντος).

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) & «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής Προσφοράς πλήρους Γεύματος (ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ) » επί της οδού Ριζάρη με αριθμ.22. (Σχετ.:Α.Π.331140/10-11-2017-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2017)

Η 22η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο ημέρα Τετάρτη 29 -11-17 & ώρα 18:30 σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Επανεξέταση αιτήματος για την προσθήκη παιδικής χαράς στον διαμορφωμένο χώρο πρασίνου, επί των οδών Κακαβάκη & Καβελάρη- Ν. Κόσμος (Σχετ.:Α.Π.309488/25-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού & Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Οδοποιΐας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων).
 2. Αίτημα μετονομασίας ή μη των Λεωφόρων Συγγρού (1ης & 2ης Δ.Κ.) ή Βασ. Κωνσταντίνου (1ης & 2ης Δ.Κ.) σε Λεωφόρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» (Σχετ.: Α.Π.309552/25-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος).
 3. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης σε όχημα ατόμου με αναπηρία, στην οδό Αρήτης 58. (Σχετ.327436/08-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος).
 4. Έκφραση απόψεων σχετικά με κατάργηση ή διατήρηση τεσσάρων (4) κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα διοικητικά όρια της 2ης Δημοτικής Κοινότητας(Σχετ.Α.Π.345585/23-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Εκδόσεων Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων).
 5. Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας του αναψυκτηρίου στο λόφο Λαμπράκη(πρόταση της Προέδρου Χριστίνας Μελά).
 6. Ενημέρωση από αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος καθαριότητας της 2ης Δημοτικής Κοινότητας για θέματα που άπτονται της καθαριότητας και συζήτηση επ΄ αυτών.
 7. Λήψη μέτρων αντιστήριξης προς αποφυγή κατολισθήσεων στην παρειά του Λόφου στην οδό Μπαρμπάνου από την κατεδαφισμένη μονοκατοικία έως τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου (Σχετ. Α.Π. 345698/23-11-2017 πρόταση της Συμβούλου κας Τσουκάτου Αγγελικής ).

 

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) & «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής & Προσφοράς πλήρους Γεύματος (ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ) » επί της οδού Ριζάρη με αριθμ.22.(Σχετ.:Α.Π.331140/10-11-2017).