Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές εγγραφές για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου Αθηναίων

children_7

Ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου, οι εγγραφές των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Αθηναίων, που για τη σχολική περίοδο 2016-2017 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών www.dbda.gr. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς το αργότερο έως τις 17 Ιουνίου*.

Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο). Για την εγγραφή λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν την 01/09/2016.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, κυρία Πόπη Γιαννοπούλου, όσοι από τους γονείς δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και δε δύνανται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο τμήμα (τμήμα Επιλογής Αιτήσεων & Παρακολούθησης εγγραφών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.), κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων εγγραφής (15/05/2016 – 15/06/2016) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΖΙ»

vrefokomeio

Σας προωθούμε  2ο δελτίο τύπου το οποίο συνοδεύεται από έντυπο αίτησης καθώς και κατάλογο των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, στους οποίους έχουν ήδη ξεκινήσει οι παιδαγωγικές δραστηριότητες για τα μικρά παιδιά γηγενών και μεταναστών με τις οικογένειές τους.

Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Καλλιόπη Γιαννοπούλου

(κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξει το ενημερωτικό κείμενο (αρχείο .doc) που στέλνει το Βρεφοκομείο).
2o ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΒΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

vrefokomeio

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο μας ενημερώνει :

«Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις για νέες εγγραφές παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών  θα κατατίθενται από την Δευτέρα 18/5/2015 έως και την Πέμπτη 11/6/2015 στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181 & Σερήνου – Σεπόλια, 4ος όροφος Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με αλφαβητικό πίνακα, βάσει επωνύμου. Η σχετική ανακοίνωση με τον αλφαβητικό πίνακα, το έντυπο της αίτησης και το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στο site του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών www.dbda.gr, στο site του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr στα ΚΕΠ και τα ΣΕΔ του Δήμου Αθηναίων, και τέλος, σε κάθε Παιδικό Σταθμό του Βρεφοκομείου.»

Η υποβολή αιτήσεων νέων εγγραφών θα ξεκινήσει από 18/05/2015 έως και 11/06/2015 στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181 & Σερήνου – Σεπόλια, 4ος όροφος Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου) κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον κοινό κατάλογο ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

wres

Αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται στα ΚΕΠ στα ΣΕΔ του Δήμου Αθηναίων καθώς επίσης και συστημένα ή με courier επί αποδείξει στο Τμήμα Επιλογής αιτήσεων & παρακολούθησης εγγραφών, Ρόδου 181 & Σερήνου, 4ος όροφος υπόψη κας Σερέτη.

Προσοχή: Όσοι γονείς επιλέξουν τον ανωτέρω τρόπο κατάθεσης της αίτησης τους δεν θα παραλαμβάνουν αποδεικτικό παραλαβής και μοριοδότησης της αίτησής τους. Οι αιτήσεις που κατατίθενται μέσω ΚΕΠ, ΣΕΔ, συστημένες η με courier επί αποδείξει, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο έως τις 5 Ιουνίου 2015.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

  • Οι καταθέτοντες πρέπει να έχουν έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητάς τους (π.χ. δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας, κλπ.) για να τους επιτραπεί η είσοδος στο κτίριο του Δ.Β.Α.
  • Η βεβαίωση υγείας του παιδιού πρέπει να συνοδεύεται από απλό φωτοαντίγραφο των εμβολίων που αναφέρονται στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
  • Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφα, δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Θα πρέπει όμως να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986, που βρίσκετε στο έντυπο της αίτησης, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.
  • Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων η πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 η άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική η άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα.

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

da

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, αφού παρέλαβε την Α.Π. 4685/19.8.2014 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έντεκα μηνών, αποφάσισε, με κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου στις 20.8.14, την έγκριση των νέων εγγραφών παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς για την περίοδο 2014-2015.

Οι πίνακες με τα ονόματα των νέων εγγραφών καθώς και των επανεγγραφών θα είναι αναρτημένοι:

  • στο ισόγειο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου, Ρόδου 181, Σεπόλια, από την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων κατά τις ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας (7:00 – 18:00)
  • στους Παιδικούς Σταθμούς από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2014, κατά τις ώρες λειτουργίας τους (7:00 – 16:00).

Πληροφορίες στο Τμήμα επιλογής αιτήσεων και παρακολούθησης εγγραφών, τηλέφωνο: 210 5150761.