Όταν τα αποτελέσματα μιλούν

Όταν σε δύσκολους, περίεργους καιρούς οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι για το καλό, τότε αυτό που συμβαίνει δεν είναι θαύμα, είναι απλώς το αναμενόμενο αποτέλεσμα της συνεργασίας καλών ανθρώπων, των εργαζομένων του Δήμου, και ενός πολύ αποφασισμένου Δημάρχου.

Διαβάστε παρακάτω και θα καταλάβετε το γιατί :

Με λογιστικό πλεόνασμα 23,49 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε το 2015 για τον δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με τον απολογισμό που παρουσίασε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης και ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Το πλεόνασμα που παρουσιάζει ο δήμος Αθηναίων είναι αυξημένο κατά 59% σε σύγκριση με το 2014 και είναι η 5η συνεχής χρονιά θετικού οικονομικού απολογισμού για την πόλη της Αθήνας. Μάλιστα, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι το λογιστικό πλεόνασμα επιτυγχάνεται σε ένα ρευστό οικονομικό τοπίο, και συνδυάζεται με την εξόφληση των προμηθευτών, την ταχεία εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεών του και την αύξηση των επενδύσεων κατά 37%.

Παρά τη γενικότερη οικονομική ρευστότητα και την ύφεση, ο δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση, όχι μόνο συγκρινόμενους με άλλους Δήμους ή Δημόσιους Φορείς αλλά και με βάση τα διεθνή πρότυπα (GFS):

 • Παρουσιάζει λογιστικό πλεόνασμα για πέμπτη συνεχή χρονιά
 • Μείωσε το 2015 τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές κατά 40,5% σε σχέση με το 2014
 • Μείωσε τα δάνεια και τις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 14,3% σε σχέση με το τέλος του 2014. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι έγινε η μεγαλύτερη αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων στην πρόσφατη ιστορία του Δήμου ύψους 26,4 εκ.
 • Είναι πλέον σε θέση να πληρώνει άμεσα (εντός εβδομάδος από την έκδοση χρηματικού εντάλματος) την πλειονότητα των υποχρεώσεών του προς τρίτους (προμηθευτές-πιστωτές)
 • Αύξησε τις επενδύσεις του το 2015 σε 25,6 εκ. ευρώ από τα 18,7 εκ. του 2014 (αύξηση 37%).
 • Δε οφείλει σε εφορία, ούτε σε ασφαλιστικούς φορείς
 • Καταβάλλει κανονικά μισθούς και ημερομίσθια σε εργαζομένους

«Οι συνολικές υποχρεώσεις του δήμου Αθηναίων ανέρχονται στα 152 εκ. ευρώ, έναντι 289,5 εκ. ευρώ που ήταν το 2010, το έτος που παρέλαβε η σημερινή δημοτική αρχή. Μειώθηκαν δηλαδή κατά 136,9 εκ ευρώ, ενώ μεταξύ 2014 και 2015 οι οφειλές μειώθηκαν κατά 26,7 εκ. ευρώ, τάση που συνεχίζεται και το 2016» τόνισε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γιώργος Μπρούλιας, σημειώνοντας: «παρά τη συνεχή μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων για τις λειτουργικές μας ανάγκες (κατά 55,6 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2010), και στην πιο αρνητική οικονομική συγκυρία, μπορέσαμε να εξορθολογήσουμε τις δαπάνες μας, χωρίς εκπτώσεις στις υπηρεσίες μας προς τους πολίτες» τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, επισημαίνοντας τη σημασία που η δημοτική αρχή αποδίδει στην εξόφληση των προμηθευτών».

Το σύνολο των εισπράξεων της χρήσης 2015 ανήλθε σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό απολογιστικό πίνακα στο ποσό των 431,87 εκ. ευρώ, έναντι 436,93 εκ. ευρώ το 2014. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι οι εισπράξεις από τη Δ.Ε.Η. για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού μειώθηκαν κατά 7,19 εκ. έναντι  της προηγούμενης χρήσης (εισπράξεις 2015: 142,40 εκ. ευρώ και εισπράξεις 2014: 149,59 εκ. €).

«Μέρος αυτής της μείωσης είναι αποτέλεσμα της πολιτικής μείωσης των Ανταποδοτικών Τελών προς τους δημότες που εφαρμόζεται για 3η συνεχόμενη χρονιά από τη παρούσα δημοτική αρχή» τόνισε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, σημειώνοντας ότι τα υπόλοιπα ίδια έσοδα του Δήμου παρουσίασαν ανεπαίσθητη μείωση 1,9%, από 56,93 εκ. ευρώ το 2014, σε 55,85 εκ ευρώ το 2015. Η απόδοση αυτή είναι αξιοσημείωτη αν αναλογιστεί κανείς την αστάθεια που επικράτησε το 2015 με τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων, την εφαρμογή των περιορισμών εφαρμογής εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων και τη διεξαγωγή των δύο εκλογικών αναμετρήσεων.

Ανακοινώθηκε ότι προωθείται με εντατικούς ρυθμούς ειδική μηχανογραφική εφαρμογή για την ηλεκτρονική είσπραξη των πάσης φύσεως τελών, φόρων και δικαιωμάτων, καθώς επίσης  και  σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων για την ταχύτερη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, μέσω των συναρμοδίων Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.

Βρισκόμαστε ήδη στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών που έχουν υποβληθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα και εκτιμούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα παρέχουμε στους συναλλασσομένους με το Δήμο μας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής των οφειλών τους μέσω των καναλιών, ηλεκτρονικών και μη, που διαθέτει το σύνολο των πιστοποιημένων τραπεζών ανά την επικράτεια.

Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

DIMOS_ATHINAION_LOGO

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λήγει την Κυριακή 7 Αυγούστου ο ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός που έχει προκηρύξει ο δήμος Αθηναίων για την προμήθεια τροφίμων και υλικών για την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Αφορά Τρόφιμα και Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.α.) και τον διαγωνισμό έχει προκηρύξει ο δήμος Αθηναίων, ως Δικαιούχος του έργου των Αποκεντρωμένων Προμηθειών, προκειμένου να τα διανείμει στους ωφελούμενους του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι  η 7η Αυγούστου 2016. Οι διαγωνισμοί πραγματοποιούνται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Το πλήρες κείμενο των Διακηρύξεων είναι διαθέσιμο:

https://www.cityofathens.gr/sites/default/files/20160704_0807_TROFIMA.pdf

https://www.cityofathens.gr/sites/default/files/20160704_0807_BYS.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για τους παραπάνω Διαγωνισμούς μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 2105223142 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κυρία Πάλλη Καλλιόπη, e-mail: k.palli@athens.gr.

Σε αντίξοες συνθήκες ….

kaminis_aftodioikisi-620x320-12-150x150Πλεόνασμα 14,8 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε το έτος 2014 ο δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό που ενέκρινε στη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο δήμος Αθηναίων παρουσιάζει λογιστικό πλεόνασμα για 4η συνεχή οικονομική χρήση, παρά τη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων κατά 69,3 εκ. ευρώ, ποσοστό 44%, σε σύγκριση με το 2011.

Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης δήλωσε ότι «παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση, που επηρεάζει μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερους πολίτες, η δημοτική αρχή με σκληρή δουλειά, με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη, τη χρηστή διοίκηση και τη διαφάνεια, κατόρθωσε να κρατήσει την πόλη όρθια με οικονομικό πλεόνασμα». Χωρίς, όπως είπε, ο δήμαρχος Αθηναίων, να μειωθούν ούτε στο ελάχιστο οι παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες.

Οι εισπράξεις από ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 47,9% και ξεπέρασαν τα 10 εκ. ευρώ το 2014, έναντι 6,7 εκ. ευρώ το 2013, τόνισε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, επισημαίνοντας ότι ο εξορθολογισμός των οικονομικών του δήμου πιστοποιείται και από τη μείωση των υποχρεώσεων. Οι συνολικές υποχρεώσεις του δήμου Αθηναίων την 31-12-2010, πριν από την ανάληψη της διοίκησης του δήμου από την νυν δημοτική πλειοψηφία, ανέρχονταν στο ποσό των 289,5 εκ. ευρώ, την 31-12-2013 στο ποσό των 221,2 εκ. ευρώ και την 31-12-2014 στο ποσό των 179,3 εκ. ευρώ, μειωμένες δηλαδή κατά 110,2 εκ. ευρώ, σε σχέση με το 2010. Δηλαδή, μέσα στην 4ετία, οι υποχρεώσεις του δήμου Αθηναίων μειώθηκαν κατά 38%.

Ο δήμος Αθηναίων, παρά τη γενικότερη βαθιά οικονομική κρίση:

 • Δε χρωστά στην εφορία και σε ασφαλιστικούς φορείς
 • Καταβάλλει κανονικά μισθούς και ημερομίσθια σε εργαζομένους
 • Μείωσε τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές κατά 62% σε σχέση με την 31η /12ου/2013 και σήμερα δε ξεπερνούν τα 9,7 εκ. ευρώ.
 • Μείωσε τα δάνεια και τις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 13,6% σε σχέση με την 31-12-2013.

Παράλληλα, άρχισε και συνεχίζει ένα τεράστιο κοινωνικό έργο, σιτίζοντας και στεγάζοντας άπορους συμπολίτες μας, μέσω του Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) και του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών του δήμου Αθηναίων, που στηρίζουν καθημερινά περίπου 20.000 πολίτες.

Στον επενδυτικό τομέα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σειρά έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και από Ιδίους Πόρους, με συνολικό προϋπολογισμό 63 εκ. ευρώ.

Αθήνα 2011 – 2014 Μικρή θητεία – μεγάλα προβλήματα – αποτελεσματικές λύσεις

Συνηθίζεται στις πολιτικές διαδικασίες να εστιάζουμε περισσότερο σε έργα βιτρίνας –είναι πιο ελκυστικά- αφήνοντας στο περιθώριο πολλά ζητήματα ουσίας.
Στην παρούσα θητεία, στην κρισιμότερη εποχή για την χώρα, σε μια τετραετία με μεγάλα προβλήματα και για την πόλη μας, την Αθήνα, η εκλεγμένη αρχή ήταν αναγκασμένη να προχωρήσει σε καθόλου εύκολες επιλογές, η αποτελεσματικότητα των οποίων ήταν σε άμεση συνάρτηση με την ποιότητα των ανθρώπων που έλαβαν τις αποφάσεις και στη συνέχεια διαχειρίσθηκαν τα γνωστά σε όλους προβλήματα.

Το βασικό δίλημμα που τέθηκε εξ αρχής, ήταν το που θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στις κρίσιμες αυτές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, αυτό που θα έπρεπε να διαλέξουμε, ήταν ανάμεσα στα σοβαρά προβλήματα των συμπολιτών μας, που ήδη απειλούσαν την κοινωνική συνοχή και σε έργα βιτρίνας που θα βελτίωναν απλά την εικόνα και πιθανά θα εξασφάλιζαν μια καλύτερη αφετηρία για την επανεκλογή.

Προς τιμήν της, η δημοτική αρχή, αποφάσισε να ιεραρχήσει τα θέματα με τη σωστή σειρά. Προτεραιότητα δόθηκε στους ανθρώπους της πόλης και σε παρεμβάσεις κοινωνικού τύπου που θα απάλυναν τα προβλήματα των δημοτών, υλοποιώντας ταυτόχρονα όσα έργα ήταν δυνατό, με δεδομένους τους εξαιρετικά περιορισμένους πόρους που είχε στη διάθεσή της. Επιπλέον, ο εξορθολογισμός πολλών οργανωτικών θεμάτων, η εξεύρεση επιπλέον πόρων και η συνεργασία με ομάδες πολιτών ήταν μέσα στις βασικές επιλογές της.
Η κοινή συνισταμένη, όλων των παραπάνω εκφράζεται με τα στέρεα θεμέλια που έβαλε για την επόμενη μέρα «κρατώντας όρθια» την πόλη και τους ανθρώπους της.

Και μπορεί μεν το να βλέπει κανείς το ποτήρι μισοάδειο ή μισογεμάτο, να εξαρτάται από πολλούς προσωπικούς παράγοντες, όπως οι προσδοκίες ή η διάθεση ή και ο τρόπος που έχει καθένας αποφασίσει να αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά.
Όμως, τα πραγματικά δεδομένα, αυτά δηλαδή που καταγράφονται κοινωνικά και είναι αδύνατον να αμφισβητηθούν ακόμη και από τους συνήθεις καχύποπτους, είναι επιβεβαιωμένα και καθολικά αναγνωρισμένα. Υπάρχουν, αφ’ ενός για να μας θυμίζουν, ότι ανεξάρτητα από κάθε υποκειμενικότητα των αντιλήψεών μας, όλα όσα «έγιναν» την τελευταία τριετία στο Δήμο μας, είναι εξόχως σημαντικά και αφ’ ετέρου να διαβεβαιώσουν με πειστικό τρόπο, ότι αυτά που «έρχονται» θα είναι σημαντικότερα και περισσότερα.

Αναλάβαμε το Δήμο μας στην πιο δύσκολη φάση της χώρας. Στην αντικειμενικά χειρότερη συγκυρία να αναλάβει κανείς την πόλη και τα προβλήματά της, με μεγάλα προβλήματα που κληρονομήθηκαν από προηγούμενες ηγεσίες και μέσα σε ένα ακραία διαλυτικό κλίμα, το έργο της ήταν εξ ορισμού πολύ δύσκολο και οι πιθανότητες επιτυχίας μικρές.

Τα αρνητικότερα στοιχεία του περιβάλλοντος που κλήθηκε να διαχειρισθεί η δημοτική αρχή, ήταν :
o η μείωση των ΚΑΠ κατά 59%, από 2.845.000.000 ευρώ το 2009 σε 1.171.007.304 ευρώ το 2012,
o η μείωση των εσόδων της ΣΑΤΑ κατά 55,16%, από 845.500.000 ευρώ το 2009 στα 380.000.000 ευρώ το 2012,
o ο εξαιρετικά λίγος χρόνος, μόλις 3 χρόνια, που είχε η Δημοτική Αρχή μπροστά της για να υλοποιήσει το έργο της.
o το μεγάλο ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου περί τα 230 εκατομμύρια ευρώ
o η μείωση του προσωπικού κατά 30%, λόγω συνταξιοδοτήσεων, μη επαναπρόσληψης συμβασιούχων και διαθεσιμότητας,

Τα δεδομένα αυτά, αποτελούσαν πραγματικές «βόμβες» στα θεμέλια της λειτουργίας του Δήμου και φυσιολογικά προδιέγραφαν μια συνταγή αποτυχίας για οποιαδήποτε δημοτική αρχή, στην περίπτωση που αυτή δεν αναλάμβανε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, με συναίσθηση μεγάλης ευθύνης.

Μέσα σε αυτό το εξόχως περιοριστικό πλαίσιο και σε ένα κλίμα διάλυσης, στην κυριολεξία, που κυριαρχούσε στην κοινωνία αλλά και στο Δήμο, η Δημοτική Αρχή κατάφερε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα.

Μερικά από αυτά :
o κατόρθωσε, με πολύ λιγότερους πόρους, να διατηρήσει το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες,
o κατάφερε, για πρώτη φορά, να αξιοποιήσει Ευρωπαϊκούς πόρους, για την αυτοδύναμη χρηματοδότηση 72 έργων της πόλης με 120 εκατομμύρια ευρώ έργων που είτε υλοποιούνται είτε έχουν προγραμματισθεί να υλοποιηθούν άμεσα,
o δημιούργησε 7 αποκεντρωμένα σημεία εξυπηρέτησης του Δημότη (ένα σε κάθε μια από τις 7 δημοτικές κοινότητες της πόλης),
o ξεκίνησε την πιλοτική λειτουργία για ηλεκτρονικές συναλλαγές, προκειμένου να έχει κάθε πολίτης την δυνατότητα να συναλλάσσεται με τις υπηρεσίες για την έκδοση 80 πιστοποιητικών,
o λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, που πρόσφατα ενισχύθηκε με 2,06 εκ. Ευρώ, μετά από την πρωτοβουλία στήριξης της Νορβηγικής κυβέρνησης, μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
o δρομολόγησε την ανακατασκευή του 2ου ορόφου του κτηρίου του Φρουραρχείου, στον 1ο όροφο του οποίου ήδη στεγάζεται ο Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών, με στόχο τη φιλοξενία φορέων για παροχή σημαντικών υπηρεσιών, σε όσους στερούνται πρόσβαση σε αυτές, όπως π.χ.: Δωρεάν Νομικές Υπηρεσίες, Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες Υγείας, Υπηρεσίες εργασιακής ενδυνάμωσης και επανένταξης, κ.ά.,
o στηρίζει καθημερινά 20.000 ανθρώπους, με δικές του μόνιμες υποδομές κοινωνικού έργου,
o φρόντισε για την προμήθεια 20 «βυθιζόμενων κοντέινερς» (1 κοντέινερ αντικαθιστά περίπου 40 συμβατικούς κάδους) σε σημεία όπου συσσωρεύονται μεγάλοι όγκοι σκουπιδιών, ώστε να διασφαλίζεται η καθαριότητα και να αποφεύγεται η δυσοσμία, ειδικότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
o ενέκρινε και δρομολόγησε το έργο δημιουργίας σταθμού μετεγκατάστασης απορριμμάτων, γεγονός που θα εξοικονομήσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους για το δήμο, προκειμένου να το αξιοποιήσει σε άλλες κοινωνικού χαρακτήρα δράσεις και προγράμματα
o εξυπηρετεί κανονικότατα τα χρέη του προς τις τράπεζες, έχοντας ήδη μειώσει τις οφειλές για τα δάνεια κατά 35 εκατ. Ευρώ (μείωση κατά 16%),
o έχει μειώσει κατά 54% τα χρέη προς τους προμηθευτές,
o από το λογιστικό έλλειμμα των 47 εκατ. Ευρώ που παρέλαβε το 2010, κατάφερε να κλείσει το 2012 με πλεόνασμα περίπου 12 εκατ. Ευρώ,
o παρουσιάζει στην ιστοσελίδα του, σε πραγματικό χρόνο, την εκτέλεση του προϋπολογισμού, θωρακίζοντας με αυτό τον τρόπο, τους θεσμούς της διαφάνειας και της λογοδοσίας,
o εξορθολόγησε τις δαπάνες, π.χ. μείωση εξόδων για ενοίκια κτηρίων, κόστος κατά 10 φορές λιγότερο για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις,
o αύξησε τις θέσεις στους παιδικούς σταθμούς, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις (έγιναν δεκτά 5.500 παιδιά, σε σχέση με τα 4.500 χιλιάδες στο παρελθόν),
o διέθεσε τις κτηριακές εγκαταστάσεις απέναντι από τη Βαρβάκειο αγορά, παρέχοντας τη δυνατότητα σε ομάδες πολιτών να στεγάσουν το χώρο επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων,
o λειτουργεί κοινωνικό φροντιστήριο (συμμετοχή 200 παιδιών, με προσφορά υπηρεσιών από 100 εθελοντές),

και τόσες άλλες δράσεις και παρεμβάσεις σε θεσμικό επίπεδο, σε επίπεδο συνεργασιών με άλλους φορείς, κ.ά.

Έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη μπροστά μας, για να τον διανύσουμε.
Όμως, γνωρίζουμε καλά, ότι διαθέτουμε ακόμη το πλεονέκτημα του οράματος, της συνεργασίας, της βούλησης και της λογικής.
Επιπλέον, στα δύσκολα αυτά χρόνια, έχουμε αποκτήσει μια πολύτιμη εμπειρία, που μας «χαλυβδώνει» τις προσπάθειες.
Μπορούμε να εγγυηθούμε, ότι αυτά τα μέχρι σήμερα μικρά ή μεγάλα –αλλά οπωσδήποτε σταθερά– βήματά μας, θα αποδώσουν σύντομα καρπούς.
Τέλος, προσδοκούμε τα οφέλη για τους δημότες μας, να είναι σημαντικά και πολύ περισσότερα για τη συνέχεια στο Δήμο.