3η και 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2019)

Η 3η Συνεδρίαση του Συμβουλίου (2019) έγινε στις 08-02-2019 με τα εξής θέματα : 3η Έκτακτη Συνεδρίαση (2019) –
Ημερήσια

Η 4η Συνεδρίαση του Συμβουλίου (2019) έγινε στις 27-02-2019 με τα εξής θέματα : 4η Συνεδρίαση (2019) – Ημερήσια.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s