ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

Στις 06-06-2018 θα συνεδριάσει το Κοινοτικό Συμβούλιο με βασικό θέμα “Αποστολή απόψεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019″. Επίσης σε ειδική Συνεδρίαση τον μήνα Ιούνιο θα συζητηθεί το θέμα της Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην περιοχή ΜΕΤΣ.

Προσωπικά, παρακαλώ και τους κατοίκους των γύρω περιοχών, από την περιοχή του Μετς (Αγ. Αρτέμιο, Παγκράτι, Ν. Κόσμο) για την οποία θα συζητηθεί η εφαρμογή ή μη του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης, να μου στείλουν τις απόψεις τους, δεδομένου ότι αν το μέτρο ισχύσει αποσπασματικά για ένα μικρό σημείο της 2ης Κοινότητας οι κάτοικοι των γύρω περιοχών θα επιβαρυνθούν από τα οχήματα που τώρα σταθμεύουν ελεύθερα στην περιοχή όπου μελετάται η εφαρμογή του.

Η περιοχή του Μετς είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατά τις βραδινές ώρες όπου σταθμεύουν αυτοκίνητα λόγω των νυχτερινών μαγαζιών που δραστηριοποιούνται εκεί. Πρέπει όμως να συνεκτιμηθεί κατά πόσο η εφαρμογή του μέτρου της στάθμευσης με πληρωμή θα επιλύσει το πρόβλημα, αφού τις βραδινές ώρες η πληρωμή δεν ισχύει, οπότε η δημιουργία των άσπρων θέσεων (επί πληρωμή) δεν λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς τη στάθμευση και την όχληση. Τουναντίον οι άσπρες θέσεις θα παραμένουν ελεύθερες πληρωμής και διαθέσιμες στους… νυχτερινούς επισκέπτες! Όσον αφορά στη δημιουργία θέσεων για κατοίκους (μπλε χρώμα), προφανώς χρειάζεται να προβλεφθούν ώστε να μην καλύπτονται οι θέσεις από τους επισκέπτες τις βραδινές ώρες, αλλά εξίσου επιβάλλεται να προβλεφθούν μπλε θέσεις κατοίκων και σε όλες τις γύρω περιοχές που θα επιβαρυνθούν από τη μεταφορά του προβλήματος στις δικές τους περιοχές.

Με απλούς υπολογισμούς από τον επισυναπτόμενο πίνακα Κανονιστικής, όπου εμφανίζονται όλες οι θέσεις που θα καταργηθούν με απαγόρευση – οπότε και θα επιβάλλονται πρόστιμα – καθώς και αυτές που θα οριοθετηθούν, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τελικά το μέτρο θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα όχι μόνον στις γύρω περιοχές, αλλά και στους κατοίκους του Μετς (κάτι που προφανώς ισχύει και για τις άλλες Κοινοτήτες, εκτός της δικής μας). Για παράδειγμα στις οδούς Μουσούρου και Μπαλάνου καταργούνται όλες οι θέσεις, αίρεται η απαγόρευση σε μικρά τμήμτατα τα οποία θα γίνουν θέσεις με πληρωμή και δεν προβλέπονται καθόλου θέσεις κατοίκων. Που θα παρκάρουν όλοι οι κάτοικοι της Μουσούρου και της Μπαλάνου, όταν στα παρακείμενα στενά οι θέσεις είναι λίγες και προφανώς εκαί θα παρκάρουν οι κάτοικοι που μένουν στα στενά αυτά;

Τέλος οποιαδήποτε αποσπασματική πράξη επιβολής του μέτρου συνιστά επιλεκτική μεταχείριση, άρα παραβίαση δικαιωμάτων των κατοίκων όχι μόνον των γύρω περιοχών αλλά και για τις περιοχές για τις οποίες μελετάται να εφαρμοσθεί. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα συνολικά!  Η δημιουργία άσπρων θέσεων (επί πληρωμή), έστω και με επίκληση της κάλυψης του κόστους για τη δημιουργία των μπλε θέσεων, δεν ευσταθεί δεδομένου ότι οι κάτοικοι πληρώνουν ήδη τέλη και φόρους.

Θα ενημερωθείτε με νεώτερη ανάρτηση για την ημέρα και την ώρα της συζήτησης του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης ώστε να παρευρεθείτε, όσοι κάτοικοι το επιθυμείτε, για να εκφράσετε τις απόψεις σας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – 2018

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΣ (μεγεθύνετε το αρχείο, αφού το ανοίξετε για να δείτε τους δρόμους)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ 2.5.2018 (Γ ΦΑΣΗ)-1

Τεχνική ΈκθεσηΑθηναΆ Στάδιο-1

Τεχνική Έκθεση Β’Σταδίου_R4-1

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s