ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2018

Ο δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι οι ανανεώσεις ,τροποποιήσεις  καθώς και οι νέες αιτήσεις  για το  Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης  του έτους 2018 που αφορούν τους  κατοίκους  της Αθήνας  μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά  ή με τη βοήθεια λογιστή μέσω taxisnet.

Εναλλακτικά  οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται  στα Σημεία Εξυπηρέτησης  Δημότη του δήμου Αθηναίων*.

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις τροποποιήσεις:

Εάν σας ζητηθούν επιπρόσθετα δικαιολογητικά- μέσω διαπιστευτηρίων taxisnet από το σύστημα του www.keaprogram.gr – θα πρέπει να τα προσκομίσετε μαζί με το έντυπο συναίνεσης στις υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων ως εξής:

 • Στις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων που έχετε κάνει την προηγούμενη αίτηση σας, ώστε να συμπληρωθεί ο φυσικός φάκελος με τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
 • Στα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων (Αγ. Κωνσταντίνου 14 ή Μαιζώνος 45 & Ψαρών) στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτησή σας είχε υποβληθεί στo ΚΕΠ.

 

Για τις νέες αιτήσεις διευκρινίζεται:

Στην περίπτωση που μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα που ορίζει το μήνυμα του Υπουργείου,  ΔΕΝ προβείτε σε τροποποίηση,  θα πρέπει να κάνετε νέα αίτηση προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά για εσάς και τα ενήλικα μέλη της οικογενείας:

 • Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ιδίου & των μελών εκτυπωμένο από υπολογιστή με πλήρη στοιχεία.
 • Τον αριθμό ΙΒΑΝ (Αριθμό Λογαριασμό Τράπεζας) με πρώτο όνομα του δικαιούχου.
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Λογαριασμό παροχής ρεύματος (τελευταίο )
 • Εκκαθαριστικό της Εφορίας, Ε1 και εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ όλων των δικαιούχων του νοικοκυριού.
 • Κάρτα και βεβαίωση ανεργίας θεωρημένη (αν υπάρχει).
 • Αστυνομική Ταυτότητα όλων των δικαιούχων του νοικοκυριού ( Σε περίπτωση αλλοδαπών δικαιούχων άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση ότι έχετε καταθέσει αίτηση για ανανέωσή της.)
 • Έντυπο συναίνεσης (https://keaprogram.gr/pub/Home/Contact) υπογεγραμμένο από τον αιτούντα και όλα τα ενήλικα μέλη ή φιλοξενούμενα μέλη της οικογένειας με το γνήσιο της υπογραφής τους από ΚΕΠ ή Αστυνομικό τμήμα (προσοχή η υπογραφή του αιτούντα κάτω κεντρικά).
 • Συμβόλαιο οικίας και πρωτότυπο και φωτοτυπία.
 • Σε περίπτωση ενοικιαστηρίου συμβολαίου,  δεκτό θα γίνεται μόνο το ηλεκτρονικό συμβόλαιο
 • Επίσης μόνο προς επίδειξη ένα πρωτότυπο πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως. Για τους αλλοδαπούς μεταφρασμένο από το ΥΠΕΞ.

Σημειώνεται:  Για τους άστεγους απαιτείται η προσκόμιση τωρινής βεβαίωσης ότι κάνουν χρήση των υπηρεσιών από Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή Υπνωτήριο ή βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΥΑΔΑ, Ε1 και εκκαθαριστικό, ταυτότητα, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ, κινητό τηλέφωνο και έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με το γνήσιο της υπογραφής.

*ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 09.00 –16.00

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 08.00 – 15.00


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s