2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2018)

Η 2η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο, αύριο Τετάρτη 31 -1-18 & ώρα 18:30 σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Πολέμωνος (Σχετ.Α.Π.007077/10-01-2018 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος).
 2. Απαγόρευση της στάθμευσης στην πλευρά των ζυγών αριθμών του τμήματος της οδού Εριφύλης, μεταξύ των οδών Πρατίνου και Αστυδάμαντος (Σχετ. Α.Π. 015576/18-01-2018 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος).
 3. Διαμαρτυρία – συζήτηση για τη μείωση των τιμών των τελών για χρήση του κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα στην Πλ. Πλαστήρα και στην οδό Ευφράνορος (Σχετ.: Α.Π.022188/25-01-2017 επιστολή της Συμβούλου κας Δαρείας Βουγιουκλάκη εκπρόσωπο της Λαϊκής Συσπείρωσης.
 4. Έκδοση ή μη αυτοτελούς πράξης για τον καθορισμό της ώρας λήξης του ωραρίου παράτασης λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στα Κ.Υ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας νωρίτερα από τα αποφασισθέντα με την αριθμ. 15/2013 Α.Δ.Σ. (πρόταση της Προέδρου κας Χριστίνας Μελά).

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ), επί της οδού Πρατίνου με αριθμ.80 (Σχετ.: Α.Π.002901/04-01-2018).
 2. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)-Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ)“, επί της οδού Αρχελάου με αριθμ.8 (Σχετ.: Α.Π.009994/11-01-2018).
 3. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα “Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) & Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Μερικού γεύματος (ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ)“, επί της οδού Αρριανού με αριθμ.37 (Σχετ.: Α.Π.010037/11-01-2018).
 4. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους γεύματος (ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ), επί της οδού Εμπεδοκλέους με αριθμ.28-30 (Σχετ.: Α.Π.015204/17-01-2018).
 5. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα “Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) Επιχείρηση Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΜΠΑΡ), επί της οδού Εμπεδοκλέους με αριθμ.28-30 (Σχετ.: Α.Π.017558/19-01-2018).
 6. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα “(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)“, επί της οδού Πρόκλου με αριθμ.30 (Σχετ.: Α.Π.019655/23-01-2018).
 7. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα “Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) Επιχείρηση Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΜΠΑΡ), επί της οδού Αρχελάου με αριθμ.9-11 (Σχετ.: Α.Π.021405/24-01-2018).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s