1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2018)

Η 1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο ημέρα Τετάρτη 17 -1-18 & ώρα 18:30 σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Κοπή δένδρου στο 1ο Νεκροταφείο προς αποφυγή μελλοντικής φθοράς και καταστροφής των ταφικών μνημείων (Σχετ.Α.Π.341710/21-11-2017 εισήγηση του Τμήματος 2ης 3ης Δημοτικής Κοινότητας της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος- ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
  2. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης σε όχημα ατόμου με αναπηρία, στην οδό Αρήτης 58. (Σχετ.327436/08-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
  3. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης σε όχημα ατόμου με αναπηρία, στην οδό Ασπασίας 9. (Σχετ.: Α.Π.356925/04.12.2017 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
  4. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης σε όχημα ατόμου με αναπηρία, στην οδό Ιλιάδος 162. (Σχετ.: Α.Π. 373522/18.12.2017 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος).
  5. Αίτημα ονομασίας οδού του Δήμου Αθηναίων σε οδό «Μαρία Κάλλας» (Σχετ.:Α.Π.363756/08.12.2017 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος).
  6. Επίλυση προβλημάτων αρμοδιότητας των Δ/νσεων α)Πρασίνου & Αστικής Πανίδας και β) Καθαριότητας & Ανακύκλωσης στο πεζοδρόμιο του Ζαππείου Μεγάρου επί της Βασ. Όλγας (Σχετ.: Α.Π.376285/20.12.2017 επιστολή της Επιτροπής Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων Ζαππείου Μεγάρου του Υπουργείου Οικονομικών).

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s