23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2017)

Η 23η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο ημέρα Τετάρτη 6 -12-17 & ώρα 18:30 σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Διαμαρτυρία κατοίκων στην οδό Αμφικράτους σχετικά με πρόβλημα αποχέτευσης, το οποίο ο Δήμος ζητά να διορθωθεί με δικά τους έξοδα (Σχετ. Α.Π.355483/01-12-2017 αίτημα κατοίκων της οδού Αμφικράτους).
  2. Επανεξέταση αιτήματος για την προσθήκη παιδικής χαράς στον διαμορφωμένο χώρο πρασίνου, επί των οδών Κακαβάκη & Καβελάρη- Ν. Κόσμος (Σχετ.:Α.Π.309488/25-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού & Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Οδοποιΐας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
  3. Αίτημα μετονομασίας ή μη των Λεωφόρων Συγγρού (1ης & 2ης Δ.Κ.) ή Βασ. Κωνσταντίνου (1ης & 2ης Δ.Κ.) σε Λεωφόρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» (Σχετ.:Α.Π.309552/25-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
  4. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης στο με αρ. κυκλοφορίας ΑΝΚ 1204 όχημα ατόμου με αναπηρία, του κου Κωνσταντίνου Δεμέτζου για την κόρη του Κωνσταντίνα, στην οδό Αρήτης 58.(Σχετ.327436/08-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
  5. Έκφραση απόψεων σχετικά με κατάργηση ή διατήρηση τεσσάρων (4) κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα διοικητικά όρια της 2ης Δημοτικής Κοινότητας (Σχετ. Α.Π. 345585/ 23-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Εκδόσεων Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
  6. Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας του αναψυκτηρίου στο λόφο Λαμπράκη(πρόταση της Προέδρου Χριστίνας Μελά-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
  7. Λήψη μέτρων αντιστήριξης προς αποφυγή κατολισθήσεων στην παρειά του Λόφου στην οδό Μπαρμπάνου από την κατεδαφισμένη μονοκατοικία έως τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου (Σχετ. Α.Π. 345698/23-11-2017 πρόταση της Συμβούλου κας Τσουκάτου Αγγελικής-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ).
  8. Κοπή δένδρου στο 1ο Νεκροταφείο προς αποφυγή μελλοντικής φθοράς και καταστροφής των ταφικών μνημείων(Σχετ.Α.Π.341710/21-11-2017 εισήγηση του Τμήματος 2ης 3ης Δημοτικής Κοινότητας της Δ/νσης Πρασίνου Περιβάλλοντος).

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) & «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής Προσφοράς πλήρους Γεύματος (ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ) » επί της οδού Ριζάρη με αριθμ.22. (Σχετ.:Α.Π.331140/10-11-2017-ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s