17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2017)

Η 17η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο ημέρα Τετάρτη 11 -10-17 & ώρα 18:30 σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της με αρ.202/12.10.2011 Πράξης του Συμβουλίου της 2ης Δημοτικής Κοινότητας, σχετικά με απαλλοτρίωση δύο (2) ακινήτων για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου, στη συμβολή της Λ. Υμηττού με τις οδούς Αγαρίστης και Αβλίχου, Ο.Τ. 1, περιοχή 51, στη 2η Δ.Κ. (Σχετ.Α.Π.230103/10-08 -2017 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος – ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετονομασία της Πλ. Μεσολογγίου σε Πλ. Βασίλη Ρώτα (Σχετ.: Α.Π.203421/13-07-2017 αίτημα του συνδυασμού «Ανοιχτή Πόλη» – ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναγκαίες και επιβεβλημένες εργασίες επισκευής και συντήρησης του περιβάλλοντα χώρου του Καλλιμάρμαρου (Παναθηναϊκού Σταδίου) στο λόφο της Άγρας και του Αρδηττού (Σχετ.:Α.Π.255407/11- 09-2017 αίτημα του Συλλόγου Α.ΚΙ.Β.Δ.Α.).
  4. Συζήτηση σχετικά με σύσταση Επιτροπών Κοινοτικού Συμβουλίου (πρόταση της Προέδρου κας Χριστίνας Μελά – ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους Γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) & «Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) & Επιχείρηση Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΜΠΑΡ) επί της Πλ. Προφήτη Ηλία 2 & Βρυάξιδος (Α.Π. 283868/05-10-2017).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s