16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2017)

Η 16η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2ο όροφο ημέρα Τετάρτη 27 -09-17 & ώρα 18:30 σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της με αρ.202/12.10.2011 Πράξης του Συμβουλίου της 2ης Δημοτικής Κοινότητας, σχετικά με απαλλοτρίωση δύο (2) ακινήτων για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου, στη συμβολή της Λ. Υμηττού με τις οδούς  Αγαρίστης και Αβλίχου, Ο.Τ. 1, περιοχή 51, στη 2η Δ.Κ.(Σχετ.Α.Π.230103/10-08-2017  έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού  Περιβάλλοντος- ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατήρηση ή κατάργηση κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της 2ης Κοινότητας(Σχετ. Α.Π.197809 /07-07-2017 και Α.Π.220505/ 31-07-2017 του Τμήματος Εκδόσεως Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων της Δ/νσης  Δημοτικών Προσόδων).
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή των Συντελεστών Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων, τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2018 (Σχετ. Α.Π. 207915/ 18-07-2017 αίτημα του Τμήματος Εκδόσεως Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων της Δ/νσης  Δημοτικών Προσόδων).
  4. Συζήτηση σχετικά με σύσταση Επιτροπών Κοινοτικού Συμβουλίου (πρόταση της Προέδρου Χριστίνας Μελά).
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετακίνηση στάσης λεωφορείου και τρόλεϊ που Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αρδηττού και Κοσμά Μπαλάνου (Σχετ.:Α.Π.269320/21-09-2017 αίτημα του κ. Ιωσήφ Ευφραιμίδη).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s