3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2017)

Η 3η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα εξής θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Έκδοση ενιαίας κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων χρήσεως κοινοχρήστου χώρου, (σχετ..: Α.Π. 007653/11-01-2017 έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).

(Για το σχέδιο της κανονιστικές ενημερωθείτε εδώ)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s