ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Εν όψει της συνάντησης της Τετάρτης 1 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 17:00, ενημερωθείτε για το  Σχέδιο Κανονιστικής Αποφάσεως.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s