2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2017)

Η 2η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 στις 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα εξής θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Έκδοση ενιαίας κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων χρήσεως κοινοχρήστου χώρου, (σχετ..: Α.Π. 007653/11-01-2017 έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», επί της οδού Φορμίωνος με αριθμ.58. (ΑΠ.016081/19-01-2017).
 2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», επί της οδού Α. Φραντζή με αριθμ. 8 (Α.Π. 016874/19-01-2017).
 3. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ- ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ)» επί της Πλατ. Πλυτά με αριθμ. 18. (ΑΠ.018638 /20-01-2017).
 4. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ )», με επί της οδού Α. Φραντζή με αριθμ.58. (ΑΠ.018000/ 20-01-2017).
 5. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)», επί της οδού Ιφικράτους με αριθμ.49. (ΑΠ.019818/23-01-2017).
 6. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΜΑΓΕΙΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)», επί της οδού Φορμίωνος με αριθμ.12. ( ΑΠ. 020299/23-01-2017).
 7. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών ( ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)» επί της οδού Νικηφορίδη με αριθμ.15. (ΑΠ.021423 /24-01-2017).
 8. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) και Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΜΠΑΡ) – Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου & πλήρους γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)», επί της οδού Ευφράνορος με αριθμ. 5 (ΑΠ.021746 / 24-01-2017).
 9. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)», επί της οδού Φιλολάου με αριθμ. 185 & Γ.Καφαντάρη . (ΑΠ.023420/25-01-2017).
 10. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ)», επί της οδού Φρύνης με αριθμ.20 (Α.Π. 027296/27-01-2017).

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
(ενημέρωση 30-01-2017)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) και Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο  λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΜΠΑΡ) – Επιχείρηση μαζικής εστίασης  πρόχειρου & πλήρους γεύματος (ΛΟΥΚΟΥΜΑΤΖΙΔΙΚΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)», επί της οδού Μάρκου Μουσούρου με αριθμ. 63 ( Α.Π.008227/ 11-1-2017) 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα  « (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»,  επί της οδου Αρριανού με αριθμ. 37. (Α.Π.027925/30-01-2017).

2.Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», επί της οδού Εμπεδοκλέους με αριθμ. 9-13. (Α.Π. 028488/30-1-2017)

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s