1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2017)

Η 1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα εξής θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με απαγόρευση ή μη στάσης και στάθμευσης  της οδού Μονής Σέκου, (σχετ..: Α.Π. 384607/05-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Κυκλ. Ρυθμ. & Στάθμευσης της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης.)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με μονοδρόμηση ή μη της οδού Κορομηλά, (σχετ..: Α.Π. 385412/06-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Κυκλ. Ρυθμ.  & Στάθμευσης της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης.)
 3. Συζήτηση σχετικά με επανεξέταση του θέματος της τοποθέτησης δύο (2) πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στην οδό Σώσου (σχετ..: Α.Π. 384022 /05-12-2016 αίτηση κατοίκων.)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με  μετατόπιση ή μη του  οδηγού όδευσης τυφλών  στο πεζοδρόμιο της οδού Αρχιμήδους 1, (σχετ..: Α.Π.407837/29-12-2016 έγγραφο  του Τμήματος  Αδειοδοτήσεων  της Δ/νσης Οδοποιίας- Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση  Λιανικής  διάθεσης  τροφίμων  και  ποτών  (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)», επί της οδού Φιλολάου με αριθμ. 17.  (ΑΠ.398374/19-12-2016).
 2. Χορήγηση ή  μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση Αναψυχής-(ΚΑΦΕΝΕΙΟ)- Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών ( ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)», επί της οδού  Σπ. Μερκούρη  με αριθμ.22Α. (ΑΠ.403819/22-12-2016).
 3. Χορήγηση ή  μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος «Επιχείρηση  παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος  (ΚΟΥΡΕΙΟ –  ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ)», επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης με αριθμ.135.  (ΑΠ.000613/2-1-2017).
 4. Χορήγηση ή  μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση  μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος  (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)»,  επί της Πλατείας Μεσολογγίου με αριθμ.2. (ΑΠ.005866/09-01-2017).
 5. Χορήγηση ή  μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος «Επιχείρηση  παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος  (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ)»,  επί της οδού Σπύρου Μερκούρη  με αριθμ. 5.  (ΑΠ.008111 /11-1-2017)
 6. Χορήγηση ή  μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση  μαζικής εστίασης παρασκευής  και διάθεσης  προχείρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ )», επί της  οδού Αναξάρχου  με αριθμ.53. (ΑΠ.010246 /13-01-2017).
 7. Χορήγηση ή  μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση  Λιανικής  διάθεσης  τροφίμων  και  ποτών (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-  ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ)»,  επί της Λεωφ. Υμηττού  με αριθμ.69 &της οδού Αρτοτίνης με αριθμ.1. (ΑΠ.007984 /11-01-2017).
 8. Χορήγηση ή  μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση  αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) και Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών(ΜΠΑΡ )-Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου & πλήρους γεύματος   (ΛΟΥΚΟΥΜΑΤΖΙΔΙΚΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)», επί της οδού Μάρκου Μουσούρου  με αριθμ. 63  (ΑΠ.008227 /11-01-2017).

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 1. Χορήγηση ή  μη  άδειας  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  στο  κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς  παρασκευαστήριο)  – Επιχείρηση  μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο)», επί της Πλατ. Αμβροσίου Πλυτά με αριθ. 7. (Α.Π.369731/22-11-2016).    
 2. Χορήγηση ή μη  άδειας λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  στο  κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ– ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» επί  της οδού Ηλία Ηλιού με αριθμ.59. (Α.Π.345703/02-11-2016).
 3. Χορήγηση ή μη  άδειας λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  στο  κατάστημα «Μικτή Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) με Επιχείρηση Αναψυχής(ΚΑΦΕΝΕΙΟ) »  επί  της οδού Θ. Βρεσθένης  με αριθμ.100.  (Α.Π.332657/  21/10/2016). 
 4. Χορήγηση ή μη  άδειας λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  στο  κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» επί  της οδού Αμβροσίου Φραντζή με αριθμ.85. (Α.Π. 007680 11/01/2017).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s