9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2016)

DIMOS_ATHINAION_LOGO

Η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση     μαζικής  εστίασης  παρασκευής  &  διάθεσης  πρόχειρου  γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)», επί της οδού Πρατίνου  με αριθμ. 3. ΑΠ.120081/14-4-2016.         
 2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής &  διάθεσης  πρόχειρου γεύματος  (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)», επί της οδού Μεναίχμου με αριθμ. 10. ΑΠ.123237/18-4-2016.         
 3. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), – Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ),  επί της  Λεωφ. Υμηττού  με αριθμ. 73.  ΑΠ.124350/18-4-2016.         
 4. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ)», επί της  Λεωφ. Υμηττού  με αριθμ.76.    ΑΠ.125116/19-4-2016.
 5. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), επί της οδού Πρόκλου  με  αριθμ. 31.    ΑΠ.127649/20-4-2016.        
 6. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)- Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) – Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)», επί της οδού Αστυδάμαντος  με αριθμ.13. ΑΠ.129332/21-4-2016.
 7. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση          Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ),  επί της οδού  Ρενέ Πυώ  με αριθμ. 1.     Α.Π 135218/27-04-2016.  
 8. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος « Επιχείρηση        λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ        με παρασκευαστήριο)», επί της οδού Σπ.Μερκούρη 21 & Ευφρονίου με αριθμ. 4.     Α.Π.136017/28-04-2016.    
 9. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ)-Επιχείρηση  μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)», επί της Λεωφ. Υμηττού με αριθμ.98 .  Α.Π.137749/04-05-2016.       

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  

1.Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Εστιατόριο –   Ζαχαροπλαστείο-Αναψυκτήριο», στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ.  Α.Π.135501/27-04-2016. 2.Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση  Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)-Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης προσφοράς πλήρους    γεύματος(ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) επί της οδού Εμπεδοκλέους με αριθμ. 28-30.  Α.Π.136716/28-04-2016.     

 

EKTΟΣ 

 1. Εκ παραδρομής εξαιρέθηκε  από  την  ημερήσια  διάταξη της 11-5-2016  η  συζήτηση  για  το αίτημα Ανάκλησης της χορηγηθείσης με Α.Π. 266897/29-3-2016 Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς προχείρου γεύματος   (Αναψυκτήριο άνευ παρασκευαστηρίου), επί της υπερυψωμένης νησίδας μεταξύ των οδών Αρδηττού και Ιλισσού 1», προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, και κατόπιν τούτου το θέμα θα συζητηθεί  εκτός ημερησίας διάταξης.   
 2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση        Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) – Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς     πλήρους  γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)», επί  της  Φωτομάρα   με αριθμ. 73.   ΑΠ.141686/09-5-2016.   
 3. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» επί  της    Σουλιωτών  με αριθμ. 2.   ΑΠ.142122/09-5-2016.    

 ΕΚΤΟΣ

1.Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση  μαζικής  εστίασης  παρασκευής  και  προσφοράς πλήρους γεύματος – Επιχείρηση  μαζικής  εστίασης  παρασκευής  &  διάθεσης  πρόχειρου  γεύματος  (ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ –   ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»,  επί  της οδού Λαγουμιτζή  με  αριθμ. 69.   ΑΠ.118525/13-4-2016.   


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s