2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2016)

DIMOS_ATHINAION_LOGO

Η 2η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 στις 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙKA ΘΕΜΑTA

 1. Αίτημα άμεσης παρέμβασης της Δ/νσης Οδοποιϊας και Αποχέτευσης για την εκπόνηση μελέτης προσβασιμότητας και επικινδυνότητας νησίδας επί της οδού Αρδηττού, έναντιτου ακινήτου με αριθμό 36. Από αναβολή.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή απόψεων επί της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, στη συμβολή των οδών Μάχης Αναλάτου, Κράτητος, Σουλιέ στη 2η Δ.Κ. (σχετ. Α.Π. 412221/22-12-2015 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ   (Από Αναβολή)

 1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής   διάθεσης   τροφίμων   και   ποτών   (Παντοπωλείο) – Επιχείρηση   Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» στην οδό Φιλολάου με αριθμ. 125. ΑΠ.420148/31-12-2015.
 2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος«Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – Μπαρ)»  στην οδό Αρχελάου με αριθμ. 19 ΑΠ.1165/4-1-2016.
 3. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)»,  στην οδό Φιλολάου με αριθμ. 122. ΑΠ.420397/31-12-2015.
 4. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΙΧΘΥΟΠΩΕΙΟ) – Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)», με την επωνυμία «ΜΟΝΤ ΙΝΝΟΒΑ Α.Ε.» στην οδό Αρχιμήδους   με αριθ. 8  ΑΠ.419469/30-12-2015.
 5. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Παντοπωλείο –Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων)», στην οδό Ευφρονίου με αριθμ. 27& Ιοφώντος.  ΑΠ.417153/29-12-2015.
 6. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)», στην οδό Αστυδάμαντος με αριθμ. 69 & Βας. Γεωργίου με αριθμ. 41.  ΑΠ.4647/8-1-2016.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αντικατάσταση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην οδό Ευτυχίδου με αριθμ. 49. Α.Π. 413782/23-12-2015.


ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 1. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής (Καφενείο)» στην οδό Ζηνοδότου με αριθμ. 11. Α.Π. 377129/23-11-2015.
 2. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής Εστίασης διάθεσης πρόχειρου γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής (Αναψυκτήριο – Καφετέρια)» στην οδό Φραντζή με αριθμ. 20 & Φωτομάρα με αριθμ. 71.   Α.Π. 355872/5-11-2015.
 3. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής (Καφετέρια)»  στην οδό Μπακνανά με αριθμ. 36.   Α.Π. 332406/15-10-2015

                                                                                                                   


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s