1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2016)

DIMOS_ATHINAION_LOGO

                                                         1η  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η

Η 1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016 στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

Αίτημα άμεσης παρέμβασης της Δ/νσης Οδοποιϊας και Αποχέτευσης για την εκπόνηση μελέτης προσβασιμότητας   και επικινδυνότητας νησίδας επί της οδού Αρδηττού, έναντι του ακινήτου με αριθμό 36.  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1.Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής   διάθεσης   τροφίμων   και   ποτών   (Παντοπωλείο) – Επιχείρηση   Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» στην οδό Φιλολάου με αριθμ. 125. ΑΠ.420148/31-12-2015.

  1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος«Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – Μπαρ)»  στην οδό Αρχελάου με αριθμ. 19 ΑΠ.1165/4-1-2016.
  1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)»,  στην οδό Φιλολάου με αριθμ. 122. ΑΠ.420397/31-12-2015.

4.Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΙΧΘΥΟΠΩΕΙΟ) – Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)», με την επωνυμία «ΜΟΝΤ ΙΝΝΟΒΑ Α.Ε.» στην οδό Αρχιμήδους   με αριθ. 8  ΑΠ.419469/30-12-2015.

5.Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Παντοπωλείο –Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων)», στην οδό Ευφρονίου με αριθμ. 27& Ιοφώντος.  ΑΠ.417153/29-12-2015.

6.Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)», στην οδό Αστυδάμαντος με αριθμ. 69 & Βας. Γεωργίου με αριθμ. 41.  ΑΠ.4647/8-1-2016.

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αντικατάσταση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην οδό Ευτυχίδου με αριθμ. 49. Α.Π. 413782/23-12-2015.

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής (Καφενείο)» στην οδό Ζηνοδότου με αριθμ. 11. Α.Π. 377129/23-11-2015.

2.Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής Εστίασης διάθεσης πρόχειρου γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής (Αναψυκτήριο – Καφετέρια)» στην οδό Φραντζή με αριθμ. 20 & Φωτομάρα με αριθμ. 71.   Α.Π. 355872/5-11-2015.

3.Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής (Καφετέρια)»  στην οδό Μπακνανά με αριθμ. 36.   Α.Π. 332406/15-10-2015     


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s