Μνήμες που πρέπει να κρατάμε!

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Δουργουτίου μας προσκαλεί :
(κλικ επάνω στην εικόνα εάν δεν εμφανίζεται καθαρά)

Dourgouti

(ευχαριστώ τον κ. Ζαχαράκη που έστειλε την πρόσκληση)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s