17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2015)

da

Η 17η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή συντελεστών τελών κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016, (σχετ…: 271084/20-08-2015 εισήγηση του Τμήματος Τελών Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων).  Από αναβολή.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά πρόταση για κήρυξη του κτίσματος επί της νησίδας της λεωφόρου Αρδηττού ως νεότερου μνημείου. (σχετ…: 298791/17-06-2015 αίτηση του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου «ΑΡΔΗΤΤΟΣ»).  Από αναβολή.
  3. Συζήτηση και λήψη συμπληρωματικής τροποποιητικής απόφασης για την εκδοθείσα 149/27-8-2015 Πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο αδιέξοδο της οδού Άγρας.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s