16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2015)

da

Η 16η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας έγινε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή συντελεστών τελών κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016, (σχετ…: 271084/20-08-2015 εισήγηση του Τμήματος Τελών Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων).

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

  1. Ανάκλησης ή μη της κατά πλάσμα χορηγηθείσης προέγκρισης Κ.Υ.Ε. επί της νησίδας μεταξύ των οδών Αρδηττού και Ιλισσού, (σχετ..: Α.Π. 272721/24-8-2015 αίτημα του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου «ΑΡΔΗΤΤΟΣ». Aπο αναβολή.
  2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου – Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», στην οδό Ερατοσθένους 33. Α.Π. 271740/21-8-2015 από αναβολή
  3. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) – Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» στην οδό Ερατοσθένους 33 & Πλ. Πλαστήρα 10. Α.Π. 271744/21-8-2015 από αναβολή.
  4. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ), στην οδό Kασομούλη 94. ΑΠ.289389/9-9-2015.
  5. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», στην οδό Καλλιρρόης 39. Α.Π. 287631/8-9-2015.
  6. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)», με στην οδό Κασομούλη 50 & Γουβέλη. Α.Π. 284659/4-9-2015.
  7. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης – πρόχειρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)», στην οδό Αναπαύσεως 22 & Τιμολέοντος 1. Α.Π. 293557/14-9-2015.

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

  1. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (Οβελιστήριο)» στην οδό Φιλολάου 87. Α.Π. 277339 /28-8-2015. από αναβολή
  2. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής, (Καφενείο) στην Πλατεία Πλυτά 5. Α.Π. 277324/28-8-2015. από αναβολή

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s