13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2015)

da

Η 13η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποστολή προτάσεων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2016, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν. 4172 (ΦΕΚ 167/τ Α/23-7-2013) και την με αριθμό 29530/25-7-2014 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2059/τβ/29-7-2014), (σχετ..: Α.Π. 205755/15-6-2015 εισήγηση του Τμήματος Προγρ/μού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Προγραμμάτων της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφ/κης. Από αναβολή.
 2. Συζήτηση και ψήφιση των προτάσεων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο το οποίο αποτελεί και προπαρασκευαστική πράξη (Α΄ ΦΑΣΗ) της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αθηναίων 2015-2019. Από αναβολή.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα κατοίκων για την «Ανάπλαση της Πλατείας Βαρνάβα», (σχετ…:Α.Π.230960/7-7-2015 αίτημα των κατοίκων).

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA

 1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Ψητοπωλείο – Οβελιστήριο)», στην οδό Σαρκουδίνου 49. Α.Π. 227839/2-7-2015.
 2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ««Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κομμωτήριο)», στην οδό Αρχελάου 19 & Αρριανού. ΑΠ. 227104/2-7-2015.
 3. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Πιτσαρία)», στην οδό Ευτυχίδου 3. ΑΠ. 224665/30-6-2015.
 4. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής & χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών» (Παντοπωλείο), στην οδό Θεοδ. Βρεσθένης 94. ΑΠ.223215/29-6-2015.
 5. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) – Επιχείρηση μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος (Αναψυκτήριο)», στην Πλατεία Πλυτά 3. ΑΠ. 230698/7-7-2015.
 6. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Σνάκ Μπάρ – Οβελιστήριο)», στην οδό Φορμίωνος 58. Α.Π. 231186/7-7-2015.

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 1. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης προσφοράς πρόχειρου γεύματος (Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο) – Επιχείρηση Αναψυχής (καφετέρια – μπαρ)» στην Αρχελάου 11. Α.Π. 182412 /27-5-2015.
 2. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, (Σνακ μπάρ με παρασκευαστήριο) στην οδό Εμπεδοκλέους 29. Α.Π. 169922/19-5-2015.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην Πλατεία Μεσολογγίου 10. Α.Π. 212156/ 19-6-2015). Από αναβολή.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s