2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

da

Η 2η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει αύριο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ενημέρωση και συζήτηση από την Αντιδήμαρχο Κοινωνίας των Πολιτών & Δημοτικής Αποκέντρωσης κα Αμαλία Ζέπου σχετικά με Σύγχρονες Τεχνικές Διαβούλευσης «ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ».
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή μη στο τμήμα της οδού Λυσιμάχου μεταξύ των οδών Φιλεταίρου και Δικαιάρχου, (σχετ..:470880/8-12-14 έγγραφο του Τμήματος Κυκλ. Ρυθμ. & Στάθμευσης της Δ/νσης Οδοποιϊας Αποχέτευσης). Από αναβολή.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

  1. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», (ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ), στην οδό Ριζάρη 32 & Καλλιμάχου. ΑΠ.475721/10-12-2014. Από αναβολή.
  2. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), στην οδό Ριζάρη 32 & Καλλιμάχου. ΑΠ. 27162/27-1-2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s