ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

da

Παρατείνεται έως τις 16 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρατείνεται έως τις 16 Νοεμβρίου 2014, λόγω αυξημένης προσέλευσης, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Παντοπωλείο», που υλοποιεί το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται και το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Νοεμβρίου. Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» λειτουργεί σε συνεργασία με την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007 συμβάλλοντας στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών 200 απόρων οικογενειών και μοναχικών ατόμων, για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων, επί της οδού Πειραιώς 35, καθημερινά κατά τις ώρες 09.30 – 13.00, εκτός Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι αιτούντες θα πρέπει να είναι Δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Αθηναίων και καλούνται να προσκομίζουν σε αντίγραφα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος
  3. Διαβατήριο και Άδειες Διαμονής για όλα τα μέλη της οικογένειας.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο από 6 μήνες). Σε περίπτωση μη έκδοσης πιστοποιητικού από την χώρα προέλευσης απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου περί μη έκδοσης  και ληξιαρχική πράξη γάμου του αιτούντος και γέννησης για τα τέκνα της οικογένειας.
  5. Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Ε1 θεωρημένο από την εφορία μέχρι την λήξη του τρέχοντος έτους κατάθεσης ή Βιβλιάριο Απορίας για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας.
  6. Κάρτα Ανεργίας (εφόσον υπάρχει).
  7. Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το σπίτι ενοικιάζεται ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ (στο όνομα του αιτούντος).
  8. Πιστοποιητικό αναπηρίας  67% και άνω (εφόσον υπάρχει).
  9. Βεβαίωση μη ένταξης του αιτούντος σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων σε περίπτωση που διαμένει ή είναι δημότης σε άλλο Δήμο εκτός του δήμου Αθηναίων.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s