Αυτό το newsletter…

opandaπρέπει οπωσδήποτε να το διαβάσετε!

Εξαιρετικές παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, μαθήματα χωρίς δίδακτρα, εκδηλώσεις, καλοκαιρινά camp για παιδάκια.

Newsletter_Ιούλιος 2014
(ανοίγει με .pdf)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s