22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2013)

Η 22η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει σήμερα Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

 1. Ανάκληση της υπ΄αρ 166/15-5-2013 πράξης της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩ- ΛΕΙΟΥ – ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ) στην οδό Κάρπου 27, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών ή (5) μηνών κατόπιν αιτήσεως σύμφωνα το με αρθ.1 παρ3 της αριθ΄ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220.
 2. Ανάκληση της υπ΄αρ 167/15-5-2013 πράξης της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ–ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στη συμβολή των οδών Ερατοσθένους 2Α & Ευφορίωνος, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών ή (5) μηνών κατόπιν αιτήσεως σύμφωνα το με αρθ.1 παρ3 της αριθ΄ ΔΙΑΔΠ/ ΦΑ3.1/21220
 3. Ανάκληση της υπ΄ αρ 168/15-5-2013 πράξης της 2ηςΔημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας»(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό Κράτητος 9, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστή- ματος 3 μηνών σύμφωνα με το αρθ.1 παρ3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220.
 4. Ανάκληση της υπ΄αρ 179/29-5-2013 πράξης της 2ηςΔημοτικής Κοινότητας σχετικά σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ – ΜΠΑΡ» στη συμβολή της οδού Αππιανού 2& Λεωφ.Υμηττού 85, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα το με αρθ.1 παρ3 της αριθ΄ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220.
 5. Ανάκληση της υπ΄αρ197/12-6-2013 πράξης της 2ηςΔημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στη οδό Πρατίνου 7, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα το με αρθ.1 παρ 3 της αριθ΄ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220.
 6. .Ανάκληση της υπ΄αρ195/12-6-2013 πράξης της 2ηςΔημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας)» (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στην οδό Μανδροκλέους 12, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα το με αρθ.1 παρ 3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 1. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΦΕΚΟ- ΠΤΕΙΟ άνευ φρύξη) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑ- ΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας)», (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στη συμβολή των οδών Ηλ. Ηλιού 93 & Ρουμπέση. ΑΠ 266260/28-11-13.
 2. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΜΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ) στην οδό Ευφράνορος 33 ΑΠ 260841/21-11-13.
 3. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας), (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στην Λεωφ. Βουλιαγμένης 69 ΑΠ 264189/26-11-13.
 4. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας)», (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ με εργαστήριο) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), στην οδό Βασ. Δίπλα 3. ΑΠ 264617/26-11-13.
 5. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στην συμβολή των οδών Αναπαύσεως 17-19 & Γοργίου. ΑΠ. 264607/26-11-2013.

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Χορήγηση ή μη παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑ- ΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στη συμβολή της Λεωφ. Συγγρού 133 και της οδού Κράτητος. Α.Π. 265340/27-11-2013


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s