19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2013)

Η 19η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση χώρου στάθμευσης ή μη αναπηρικού οχήματος στην οδό Γουναράκη 10  (σχετ..:224055/11-10-2013 εισήγηση του Τμήματος Κυκλ. Ρυθμ. & Στάθμευσης  της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης).

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

 1. Ανάκληση της υπ΄ αρ 86/6-3-2013 πράξης της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ» στην οδό Ηρακλέους 7-9, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών ή (5) μηνών κατόπιν αιτήσεως σύμφωνα με αρ1 παρ3 της αριθ΄ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220  ΑΠ042119/22-2-2013.
 2. Ανάκληση της υπ΄ αρ 97/20-3-2013 πράξης της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)» στη συμβολή των οδών Αναπαύσεως 17 – 19 & Γοργίου, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών ή (5) μηνών κατόπιν αιτήσεως σύμφωνα με αρ1 παρ3 της αριθ΄ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ063147/20-3-2013.
 3. Ανάκληση της υπ΄ αρ 116/10-4-2013 πράξης της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ» στην οδό Φραντζή 54, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220ΑΠ080025/9-4-13.
 4. Ανάκληση της υπ΄ αρ 117/10-4-2013 πράξης της  2ης Δημοτικής Κοινότητας  σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΥ –ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ – ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΠΤΗΝΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΑΥΓΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΚΑΒΑΣ ΠΟΤΩΝ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»  στην οδό Κασομούλη 38, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ3 της αριθ΄ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220  ΑΠ081160/10-4-2013.
 5. Ανάκληση της υπ΄ αρ 118/10-4-2013 πράξης της 2ηςΔημοτικής Κοινότητας  σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ» στη οδό Ρουμπέση  40-42, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ 3  της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ070823/29-3-2013.
 6. Ανάκληση της υπ΄ αρ 122/10-4-2013 πράξης της 2ης Δημοτικής Κοινότητας  σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ) – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στην οδό  Δαμαγήτου 6, λόγω παρέλευσης χρονικού  διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ 3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ066700/26-3-2013
 7. Ανάκληση της υπ΄ αρ 128/10-4-2013 πράξης της 2ης Δημοτικής Κοινότητας  σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)» στη οδό Ιλιάδος 4, λόγω  παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3  μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ 3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ075218/4-4-2013.
 8. Ανάκληση της υπ΄αρ 151/24-4-2013 πράξης της 2ηςΔημοτικής Κοινότητας  σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) στην οδό Ρουμπέση 59,  λόγω  παρέλευσης χρονικού  διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ 3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220  ΑΠ088358/18-4-2013.
 9. Ανάκληση της υπ΄αρ 154/24-4-2013 πράξης της 2ηςΔημοτικής Κοινότητας  σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ»  στην  οδό  Εκφαντίδου  37, λόγω  παρέλευσης χρονικού  διαστήματος 3  μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ 3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220  ΑΠ089374/19-4-2013.
 10. Ανάκληση της υπ΄αρ. 163/15-5-2013 πράξης της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)» στην οδό Μπακνανά 55, λόγω  παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ 3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220  ΑΠ102693/10-5-2013.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 1. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΥ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ), στην οδό Ηρακλέους 7- 9. ΑΠ 217546/4-10-13.
 2. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας» (ΚΑΒΑΣ ΠΟΤΩΝ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), στην  οδό Εμπεδοκλέους 25-27. ΑΠ 223215/10-10-13.
 3. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής  και κρύας κουζίνας), (ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΥ – ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ & ΓΑΛΑ-  ΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ), στην οδό Μπακνανά 55  ΑΠ 231996/10-10-13.

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Χορήγηση ή μη παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ» στο β΄ όροφο κτιρίου στην συμβολή των οδών Μ. Μουσούρου 1 & Αρδητού. Α.Π. 146425/28-6-2013.
 2. Χορήγηση ή μη παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα  «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  στην οδό Ιλισσού 1 & Αρδηττού.  ΑΠ.150672/4-7-2013.
 3. Χορήγηση ή μη παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ»  στην οδό Βρεσθένης 40. ΑΠ.162494/22-7-2013
 4. 4.Χορήγηση ή μη παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑ-  ΣΤΗΡΙΟ), στην οδό  Σπύρου Μερκούρη 22. ΑΠ.162514/22-7-2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s