15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2013)

(Η συνεδρίαση αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο)

Η 15η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

 1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  κατάθεση  εισήγησης  προς  την Εκτελεστική  Επιτροπή του Δήμου για  τις αναπτυξιακές  προτεραιότητες της  2ης Δημ. Κοινότητας (δράσεις και έργα που προτείνουμε να εκτελεσθούν) για την  κατάρτιση του Τεχνικού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για  το έτος  2014.(σχετ..:166216/24-7-2013 εισήγηση   του   Τμήματος   Προγρ/μού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Προγραμμάτων της Δ/νσης Επιχειρησιακού  Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληρ/ρικής.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σχέδιο κατάρτισης Προϋπολογισμού εξόδων  τμήματος 2ης Δημοτικής Κοινότητας για το  οικονομικό   έτος   2014,    (σχετ..:168577/26-7-2013 εισήγηση της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης).
 3. Συζήτηση και λήψη  απόφασης  σχετικά  με  παραχώρηση χώρου στάθμευσης στην πρεσβεία της Χιλής στην οδό Ρηγίλλης12,(σχετ..:174096/4-8-13εισήγηση  του Τμήματος Κυκλ. Ρυθμ. &Στάθμευσης της Δ/νσης Οδοποιίας–Αποχέτευσης).

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

 1. Ανάκληση  της  υπ΄ αρ 15/16-1-2013 πράξης της 2ης Δημοτικής  Κοινότητας σχετικά με προέγκριση  ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ»  στην  Λεωφ.  Βουλιαγμένης  122, λόγω παρέλευσης χρονικού  διαστήματος  3 μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ3 της  αριθ΄ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220  ΑΠ004465/9-1-2013.
 2. Ανάκληση  της  υπ΄ αρ 22/16-3-2013 πράξης της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση  ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ»  στην οδό Ηλία Ηλιού 9-11,  λόγω παρέλευσης  χρονικού διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220  ΑΠ003445/8-1-2013.
 3. Ανάκληση  της  υπ΄ αρ 79/6-3-2013  πράξης  της  2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση  ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  στην οδό Χρεμωνίδου 57,  λόγω  παρέλευσης χρονικού  διαστήματος 3μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ050295/4-3-2013.
 4. Ανάκληση  της  υπ΄ αρ 87/6-3-2013  πράξης  της   2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση  ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  στην  οδό   Φιλολάου  88-90, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ041221/21-2-2013.
 5. Ανάκληση  της  υπ΄ αρ 90/6-3-2013  πράξης  της   2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση  ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΕΙΔΩΝ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  στη  συμβολή  των  οδών Φιλολάου157& Φρύνωνος, λόγω  παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ 3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220  ΑΠ046245/27-2-2013.
 6. Ανάκληση  της  υπ΄ αρ 96/20-3-2013  πράξης  της   2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση  ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ    –   ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ    &    ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»  στη συμβολή των οδών Αγ. Σπυρίδωνος 10  &  Αρκτίνου, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ 3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ058085/13-3-2013
 7. Ανάκληση  της  υπ΄ αρ 98/20-3-2013  πράξης  της   2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση  ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος «ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΟΥΡ)»  στη οδό Ιππώνακτος 35, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ 3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220  ΑΠ0059573/14-3-2013.
 8. Ανάκληση της υπ΄αρ 100/20-3-2013  πράξης της 2ηςΔημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση  ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ»  στη Λ.Υμηττού 113, με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΥΦΩΝΟΣ», λόγω   παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα με αρ1 παρ 3 της αριθ΄ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ060700/15-3-2013.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 1. Χορήγηση  ή   μη   προέγκριση     ίδρυσης     καταστήματος     υγειονομικού ενδιαφέροντος   «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    ΛΙΑΝΙΚΗΣ    &   ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ    ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό Φορμίωνος 82.  Α.Π.161038/19-7-2013.
 2. Χορήγηση   ή   μη   προέγκριση     ίδρυσης     καταστήματος   υγειονομικού ενδιαφέροντος     «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ   –   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ζεστής  και  κρύας  κουζίνας),  (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στην οδό Αυτοκράτορος  Νικολάου 3. Α.Π.163327/22-7-2013.
 3. Χορήγηση   ή   μη   προέγκριση     ίδρυσης    καταστήματος   υγειονομικού ενδιαφέροντος       «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ      –      ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ   ΕΙΔΩΝ    ΤΡΟΦΙΜΩΝ   – ΠΟΤΩΝ)   στην οδό  Φωτομάρα 68Α. Α.Π.164339/23-7-2013.
 4. Χορήγηση   ή   μη   προέγκριση   ίδρυσης   καταστήματος    υγειονομικού ενδιαφέροντος   «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   ΛΙΑΝΙΚΗΣ    & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ–ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής  και  κρύας  κουζίνας),  (ΠΡΑΤΗΡΙΟ   ΑΡΤΟΥ –  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ)  στην οδό Σαρκουδίνου 74. Α.Π.171308/31-7-2013.
 5. Χορήγηση   ή   μη   προέγκριση   ίδρυσης    καταστήματος   υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΠΟΣΦΟΡΑΣ  ΚΑΤΑ   ΚΥΡΙΟ  ΛΟΓΟ  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ  ΠΟΤΩΝ   –  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     ΜΑΖΙΚΗΣ   ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ζεστής και κρύας κουζίνας), (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-  ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στη  Πλατεία Μεσολογγίου 2-4. Α.Π.175364/5-8-2013
 6. Χορήγηση   ή   μη   προέγκριση    ίδρυσης   καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,    (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ),  στην  οδό Χρεμωνίδου 35. Α.Π.174851/5-8-20137.
 7. Χορήγηση   ή   μη   προέγκριση   ίδρυσης   καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος   «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    ΜΑΖΙΚΗΣ    ΕΣΤΙΑΣΗΣ    –    ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας, (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ στη Πλατεία Πλυτά 7.Α.Π.178420/9-8-2013
 8. Χορήγηση  ή  μη  προέγκριση    ίδρυσης   καταστήματος   υγειονομικού ενδιαφέροντος    «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    ΛΙΑΝΙΚΗΣ   &   ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ  –  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ),  στην οδό Ρουμπέση 59.Α.Π.177031/7-8-2013
 9. Χορήγηση ή μη   προέγκριση    ίδρυσης   καταστήματος    υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   ΜΑΖΙΚΗΣ   ΕΣΤΙΑΣΗΣ   – ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ   ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ζεστής  και  κρύας  κουζίνας)   – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ& ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    ΚΑΤΑ    ΚΥΡΙΟ     ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ   ΠΟΤΩΝ  (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ), στην οδό Αρχελάου 8. Α.Π.1779996/12-8-2013
 10. Χορήγηση  ή  μη  προέγκριση ίδρυσης   καταστήματος  υγειονομικού   ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   ΛΙΑΝΙΚΗΣ  &  ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ–ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ),   στην οδό Φρύνης 40.   Α.Π.181566/19-8-2013
 11. Χορήγηση  ή   μη  προέγκριση   ίδρυσης   καταστήματος   υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ  & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (ΕΜΠΟΡΙΟ   ΤΡΟΦΙΜΩΝ),  στην οδό Φρύνης 44. Α.Π.181832/19-8-2013
 12. Χορήγηση  ή  μη   προέγκριση  ίδρυσης   καταστήματος   υγειονομικού   ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   ΛΙΑΝΙΚΗΣ  &  ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ    ΤΡΟΦΙΜΩΝ   (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ   –   ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝA   ΠΡΟΙΟΝΤA), στην οδό Καφαντάρη 8.    Α.Π.182265/20-8-2013
 13. Χορήγηση  ή  μη   προέγκριση  ίδρυσης   καταστήματος   υγειονομικού   ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   ΛΙΑΝΙΚΗΣ  &  ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ    ΤΡΟΦΙΜΩΝ   (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ    –    ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ    ΑΡΤΟΥ    &    ΕΙΔΩΝ    ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ),  στην  οδό Ηλ. Ηλιού 9-11.  Α.Π.184360/23-8-2013

ΑΔΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Χορήγηση ή μη άδεια λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ     (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ),   στην    οδό Κασομούλη 50  Α.Π. 141279/21-6-13.


One comment

 1. η περιοχη που περικλειεται απο λ βουλιαγμενης καλλιροης φρατζη δεν εξυπηρετειται απο μμμ το 202 που σε τιποτα δεν χρησιμευε επαυθει,γιατι δλδ ολα πρεπει να πηγαινου απο βουλιαγμενης δεν μπορουν ενα λεωφορειο να ακολουθει την γραμμη που παλαιοτερα ακολουθουσε το ο24 ατομα ΑΜΕΑ πως θα κινουντε σε αυτη την περιοχη;τοση αναλγησια τετοιος ωχαδελφισμος ειναι τα σημεια των καιρων κριμα ΕΛΕΟΣ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s