14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2013)

Η 14η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

  1. Συζήτηση  και λήψη  απόφασης σχετικά με απαγόρευση  ή   μη   στάσης  και στάθμευσης  σε πεζόδρομους κατασκευασμένους μη θεσμοθετημένους 1.Οδός Γουβέλη 2. Οδός Ευφορίωνος (Αγ. Σπυρίδωνος – Πλατεία  Σταδίου) 3. Οδός Εμπεδοκλέους (μερική  πεζοδρόμηση   4. Οδός  Ιβυκού 5. Οδός Κασομούλη (Ρουμπέση – Η. Ηλιού) (μερική πεζοδρόμηση) 6. Οδός Λεφέβρ (Η.Ηλιού -Γουβέλη),(σχετ..:147710/1-7-2013 εισήγηση του Τμ/τος Κυκλ. Ρυθμ. & Στάθμευσης της Δ/νσης Οδοποιίας–Αποχέτευσης).
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση ή  μη της 873/11Π.Δ.Σ και  δημιουργία  διαβάσεων  πεζών  στην  οδό   Αρχιμήδους  με   κατασκευή ραμπών εκατέρωθεν, για την διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, (σχετ..:147663/1-7-13 εισήγηση του Τμήματος Κυκλ. Ρυθμ. & Στάθμευσης της Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης)
  3.  Συζήτηση  και λήψη  απόφασης σχετικά με απαγόρευση ή μη της στάσης και της στάθμευσης στο τμήμα της οδού Αρχιμήδους, μεταξύ Μ. Μουσούρου και Δόμπολη, (σχετ..:147171/1-7-13  εισήγηση  του  Τμήματος  Κυκλ.  Ρυθμ.  & Στάθμευσης της  Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης).
  4. Συζήτηση και λήψη σχετικά με απαγόρευση  ή  μη  στάσης και στάθμευσης στην πλευρά των  ζυγών αριθμών  της  οδού  Ώρου, (σχετ..:147163/1-7-13 εισήγηση του Τμήματος Κυκλ. Ρυθμ. & Στάθμευσης της  Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης).
  5. Συζήτηση και λήψη νέας απόφασης σχετικά με επανατοποθέτηση πινακίδων σκύλων στην Πλ. Πλυτά, (σχετ..:146550/28-6-2013 αίτημα του Αντιπρ/ρου της Κοινότητας κου Χ. Καραγιώργου).

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

  1. Χορήγηση   ή   μη   προέγκριση     ίδρυσης     καταστήματος     υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ     ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) στην οδό Ασπασίας 5. Α.Π.144979/27-6-2013.
  2. Χορήγηση   ή   μη   προέγκριση     ίδρυσης     καταστήματος     υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ – ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΖΩΩΝ (PET SHOP), στη  συμβολή των οδών Αμβροσίου Φραντζή 52 & Κλεοβούλου. Α.Π.152815/5-7-2013.

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  1. Χορήγηση ή μη παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα  «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ» στο β΄ όροφο κτιρίου στην συμβολή των  οδών Μ. Μουσούρου 1 & Αρδητού.  Α.Π. 146425/28-6-2013.
  2. Χορήγηση  ή  μη  παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»   στην οδό Ιλισσού 1- Αρδηττού. ΑΠ.150672/4-7-2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s