ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Έλαβα μόλις την παρακάτω ανακοίνωση για τις εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στο τέλος του άρθρου έχω βάλει σύνδεσμο για την αίτηση εγγραφής και τις νέες ονομασίες των Παιδικών Σταθμών.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181
Ταχ. Κώδικας: 104 43, Σεπόλια
Πληροφ:
N. Ξένου
Τηλέφωνο: 210 5150761
e-mail: dbatps@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αιτήσεις νέων εγγραφών θα κατατεθούν από 23/05/2013 έως και 12/06/2013 στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181 & Σερήνου – Σεπόλια, 4ος όροφος Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου) κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον κοινό κατάλογο ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

08:00 – 15:30

23/05/2013

Πέμπτη

Α, Β, Γ, C, Δ, D, E

08:00 – 15:30

24/05/2013

Παρασκευή

F, Z, G, H, Θ, Ι, J

08:00 – 14:30 & 16:00 – 18:00

27/05/2013

Δευτέρα

Κ, Λ, L  Μ, Ν, Ξ, Ο

08:00 – 14:30 & 16:00 – 18:00

28/05/2013

Τρίτη

Π, P, Q, R, Σ, S, Τ

08:00 – 14:30 & 16:00 – 18:00

29/05/2013

Τετάρτη

Υ, U, V, Φ, Χ, Ψ, Ω, W

08:00 – 14:30 & 16:00 – 18:00

30/05/2013

Πέμπτη

Π, P, Q, R, Σ, S, Τ

08:00 – 15:30

31/05/2013

Παρασκευή

Υ, U, V, Φ, Χ, Ψ, Ω, W

08:00 – 14:30 & 16:00 – 18:00

03/06/2013

Δευτέρα

Α, Β, Γ, C, Δ, D, E

08:00 – 14:30 & 16:00 – 18:00

04/06/2013

Τρίτη

F, Z, G, H, Θ, Ι, J

08:00 – 14:30 & 16:00 – 18:00

05/06/2013

Τετάρτη

Κ, Λ, L  Μ, Ν, Ξ, Ο

08:00 – 14:30 & 16:00 – 18:00

06/06/2013

Πέμπτη

Υ, U, V, Φ, Χ, Ψ, Ω, W

08:00 – 15:30

07/06/2013

Παρασκευή

Π, P, Q, R, Σ, S, Τ

08:00 – 14:30 & 16:00 – 18:00

10/06/2013

Δευτέρα

F, Z, G, H, Θ, Ι, J

08:00 – 14:30 & 16:00 – 18:00

11/06/2013

Τρίτη

Κ, Λ, L  Μ, Ν, Ξ, Ο

08:00 – 14:30 & 16:00 – 18:00

12/06/2013

Τετάρτη

Α, Β, Γ, C, Δ, D, E

Αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται και στα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων, καθώς επίσης και συστημένα ή με courier επί αποδείξει στο Τμήμα Υποστήριξης & Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, Ρόδου 181 & Σερήνου, 4ος όροφος, υπόψιν κας Ξένου.

Προσοχή: Όσοι γονείς επιλέξουν τον ανωτέρω τρόπο κατάθεσης της αίτησης τους, δεν θα παραλαμβάνουν αποδεικτικό παραλαβής και μοριοδότησης της αίτησής τους. Οι αιτήσεις που κατατίθενται μέσω ΚΕΠ, συστημένες ή με courier επί αποδείξει, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο έως τις 7 Ιουνίου 2013.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

–          Οι καταθέτοντες πρέπει να έχουν έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητάς τους  (π.χ. δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας, κλπ.)

–          Η βεβαίωση υγείας του παιδιού πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από απλό φωτοαντίγραφο των εμβολίων που αναφέρονται στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.

–          Τα δικαιολογητικά που δεν κατατίθενται πρωτότυπα, όπως άδεια παραμονής, κάρτα ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έγγραφα που πιστοποιούν διάσταση και επιμέλεια κ.λπ., θα κατατίθενται σε νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

–          Στις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.

–          Οι άνεργοι που επιδοτούνται πρέπει να καταθέσουν εκτός της επικυρωμένης φωτοτυπίας της κάρτας ανεργίας και τη βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης και απόφαση ΟΑΕΔ σχετική με την επιδότησή τους.

–          Οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων που δεν είναι Δημότες πρέπει να βεβαιώνουν τη μόνιμη κατοικία τους με λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) στο όνομά τους.

Όπου δεν δύναται να υπολογιστεί το τεκμαρτό εισόδημα και δεν έχει ακόμα υποβληθεί εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους, θα πρέπει να κατατίθεται για σύγκριση το εκκαθαριστικό του 2012, με υποχρέωση όμως προσκόμισης εντός της δοθείσης προθεσμίας και του εκκαθαριστικού τρέχοντος έτους (2013).

Νέα Ονομασία Παιδικών Σταθμών και δυναμικότητες

Αίτηση νέας εγγραφής 2013-2014