9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2013)

Η 9η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατροπή ή μη δύο θέσεων κατοίκων της  Ελεγχόμενης  Στάθμευσης  στην  οδό  Μουρούζη  4  σε  θέσεις στάθμευσηw ΜΟΤΟ,   (σχετ..: 80833/10-4-13  εισήγηση   του  Τμήματος  Κυκλ.  Ρυθμ.  &  Στάθμευσης  της  Δ/νσης Οδοποιίας  &  Αποχέτευσης).
 2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  έγκριση ή  μη  της  Υψομετρικής Οριζοντιογραφίας  καθώς  και  της  πρότασης Υψομετρικής διαμόρφωσης (οριστικής στάθμης  κρασπέδου) που  αφορούν την  οδό Κ. Μπαλάνου μεταξύτων οδών Τριβωνιανού & Μ. Μουσούρου, σχετ..:(73706/3-4-2013 εισήγησητου Τμήματος Τοπογραφικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως Πολεοδομίας).
 3. Συζήτηση  και   λήψη   απόφασης   σχετικά   με  αναβάθμιση  –  ονοματοθεσία ανώνυμης  πλατείας που περικλείεται από  τις οδούς Δαμαγήτου,  Αγλαυριδών Αναξιμένους και Ερασιστράτου στη  2η Δημοτική    Κοινότητα, (σχετ..: 75731/4-4- 2013 αίτημα του Προέδρου του Συλλόγου Α.ΚΙ.Β.Δ.Α. κου Χ Καραγιώργου).
 4. Συζήτηση και λήψη  απόφασης  προκειμένου  στην με αριθ΄25/2013 πράξη της 2ης Δημοτικής  Κοινότητας να προστεθεί η οδός  Δανίλη, να αφαιρεθεί η οδός Δρακούλη, και  να  γίνει  ονομοτοθεσία  σε   ανώνυμη  οδό   (φερόμενη  ως Κολοκοτρώνη που   όμως  υπάρχει    στην  1η  Δημ.  Κοινότητα),   (σχετ..: 40429/20-2-2013  εισήγηση  του Τμήματος   Πολεοδομικών  Εφαρμογών  & Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης  Σχεδίου Πόλεως &  Πολεοδομίας), από αναβολή.

   ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

 Ανάκληση  της  υπ΄ αρ 264/5-12-2012 πράξης της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση  ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ»  στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης 137 με την οδό & Αίνου 1, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 μηνών σύμφωνα με αρ1παρ3 αριθ΄ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220   ΑΠ238358/29-11-2012.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 1. Επανεξέταση  της άρνησης προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ  &   ΚΡΥΑΣ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ)  «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»,  στην οδό Αναπαύσεως 9 ΑΠ.71863/1-4-2013
 2. Χορήγηση  ή  μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ     ΚΟΥΖΙΝΑΣ»,   (ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ στην οδό Φιλολάου 199.ΑΠ.82452/11-4-2013.
 3. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΜΙΚΤΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   ΛΙΑΝΙΚΗΣ   ΚΑΙ   ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ   ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΠΟΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ    ΓΕΥΜΑΤΟΣ    (ΖΕΣΤΗΣ    ΚΑΙ    ΚΡΥΑΣ    ΚΟΥΖΊΝΑΣ)»  (ΜΙΚΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ   ΤΡΟΦΙΜΩΝ, στη   συμβολή   των   οδών    Σαρκουδίνου 12   &  Μάουερ 2-4,   ΑΠ.86397/16-4-2013.
 4. Αίτημα να συμπεριληφθεί ή όχι ο περιβάλλων χώρος περιμετρικά (παράπλευρος στοά– πίσω πλευρά–πλακόστρωτο) στο συμφωνητικό παραχώρησης  κατά   χρήση   καταστημάτων  «Κ19,Κ20,Κ21   ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ»  του Οικισμού Αγ. Σώστη στην οδό Τιμοκρέοντος 6Α  του Δήμου  Αθηναίων.  ΑΠ.86369/16-4-2013.
 5. Αίτημα να  συμπεριληφθεί  ή  όχι  ο περιβάλλων χώρος  περιμετρικά  (παράπλευρος  στοά – πίσω  πλευρά – πλακόστρωτο) στο συμφωνητικό     παραχώρησης   κατά    χρήση  καταστημάτων   «Κ1, Κ9, Κ10 ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του  Οικισμού Αγ. Σώστη στην οδό Θεοκλήτου Β4, του Δήμου Αθηναίων. ΑΠ.86365/16-4-2013.
 6. Αίτημα να συμπεριληφθεί ή όχι ο περιβάλλων χώρος  περιμετρικά (παράπλευρος στοά – πίσω πλευρά – πλακόστρωτο)  στο συμφωνητικό  παραχώρησης  κατά   χρήση    καταστημάτος «Κ16  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ» του Οικισμού Αγ. Σώστη στην οδόΘεοκλήτου  6Β, του  Δήμου  Αθηναίων. ΑΠ.86372/16-4-2013.
 7. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   ΛΙΑΝΙΚΗΣ   &   ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ   ΔΙΑΘΕΣΗΣ   ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  –  ΕΙΔΩΝ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)»,  στην  οδό Ρουμπέση 59. ΑΠ.88358/18-4-2013.
 8. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ», στην Λεωφ. Υμηττού 95. ΑΠ.688151/18-4-2013.
 9. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΓΡΑΦΕΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ»,  στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης137 με την οδό Αίνου 1.  ΑΠ.88504/18-4-2013.
 10. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ»,  στην  οδό Εκφαντίδου 37.  ΑΠ.89374/19-4-2013.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Χορήγηση  ή  μη  παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «Η. ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» στην οδό Κασομούλη 54.ΑΠ.82744/11-4-2013

ΑΔΕΙΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Χορήγηση  ή  μη  άδεια λειτουργίας  μουσικής στο κατάστημα «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  στην οδό Πλ. Πλαστήρα 8.ΑΠ.35936/14-2-2013
 2. Χορήγηση  ή  μη  άδεια λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ» στην οδό Εμπεδοκλέους 28-30. ΑΠ.56944/12-3-2013
 3. Χορήγηση  ή  μη  άδεια λειτουργίας στο κατάστημα   «ΚΑΦΕΝΕΙΟ»  στην Πλ. Μεσολογγίου 3. ΑΠ.56350/12-3-2013