ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ

da

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε ομοφώνως, την υιοθέτηση ψηφίσματος για το ζήτημα των θεατρικών χώρων, που λειτουργούν χωρίς άδεια.
1) Την άμεση συγκρότηση επιτροπής με πρωτοβουλία του Δήμου και συμμετοχή των συντελεστών της θεατρικής τέχνης.

2) Επεξεργασία εντός διμήνου και προώθηση στην Βουλή προς ψήφιση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, που θα καλύπτει το σύγχρονο και πολύμορφο τοπίο των θεάτρων και των παραστασιακών χώρων.

3) Τη «μετάθεση» της σφράγισης των άνευ αδείας θεάτρων και των συναφών σκηνών για ένα τρίμηνο, πλην των ακραία επικίνδυνων περιπτώσεων, κατά την κρίση της ανωτέρω επιτροπής.