Προβλήματα στην αποκομιδή σκουπιδιών λόγω ΧΥΤΑ Φυλής

da

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού του δήμου Αθηναίων, θα ήθελε μαζί με τις ευχές της για το 2013 να ζητήσει την κατανόηση των Αθηναίων δημοτών για τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα σημεία της πόλης στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

Τα προβλήματα οφείλονται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ της Φυλής και την αναστολή λειτουργίας του Ε.Μ.Α.Κ. (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης), το οποίο σταμάτησε λόγω συντήρησης από τις 20/12/2012 και έως και την 1/1/2013 (στο ΕΜΑΚ καταλήγει περίπου το 50% των απορριμμάτων της Αθήνας).

Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, εκτιμά ότι έως την Κυριακή 6/1/2013 θα έχει ομαλοποιηθεί πλήρως η αποκομιδή απορριμμάτων στην πόλη της Αθήνας.