Δελτίο Τύπου – Οικονομικά στοιχεία Δ.Α.

Ο προϋπολογισμός του δήμου Αθηναίων για το 2013 έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων για την Αθήνα εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης, που επηρεάζει καθοριστικά τη λειτουργία όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικά του μεγαλύτερου Δήμου της χώρας.

Στον προϋπολογισμό του 2013 αποτυπώνονται τρεις βασικές πολιτικές επιλογές και η βούληση για αναπτυξιακή επανεκκίνηση της πόλης.

Πρώτη επιλογή είναι να καταστεί ο δήμος Αθηναίων παράδειγμα χρηστής διαχείρισης και να εξασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα του :

• Συνεχίζεται το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τα νέα οικονομικά δεδομένα, χωρίς όμως να θιγεί η εύρυθμη λειτουργία της πόλης.
• Μειώνονται κατά 22% οι εισφορές προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, από 82.436.000 εκ. ευρώ το 2012, σε 64.270.060 εκ. για το 2013,
• Προχωρούν οι συγχωνεύσεις οργανισμών και φορέων, όπως του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης με τον Πολιτιστικό Οργανισμό και τα Μουσικά Σύνολα, δημιουργώντας τον ΟΠΑΝΔΑ.

Δεύτερη επιλογή του Δήμου, που αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό είναι η διαμόρφωση συνθηκών και προϋποθέσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των εμπορικών δραστηριοτήτων στην πόλη με τον επανασχεδιασμό της πολιτικής πληρωμών με στόχο :

• Μείωση των συνολικών οφειλών παρελθόντων ετών. Ενδεικτικά, στο τέλος του 2009 οι υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 50,7 εκ ευρώ, στο τέλος του 2010 σε 47,8 εκ., τέλος του 2011 σε 35 εκ. ευρώ, ενώ στο κλείσιμο του 2012 η συνολική οφειλή εκτιμάται ότι θα έχει μειωθεί σε 30 εκ ευρώ.
• Ρευστότητα στην αγορά της πρωτεύουσας.

Η τρίτη επιλογή του δήμου Αθηναίων αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου εν μέσω της οικονομικής κρίσης και ενισχύει οικονομικά αφενός μεν θεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης, αφετέρου δε ασκεί πολιτική ελάφρυνσης και στήριξης των δημοτών. Δεν επιβαρύνει περισσότερο τους προϋπολογισμούς είτε των οικογενειών, είτε των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη.

• Διατηρεί  τους συντελεστές καθαριότητας και φωτισμού στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2012
• Διατηρεί την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με εισοδηματικά κριτήρια και την μείωση κατά 50%, των αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω, καθώς και των μονογονεϊκών οικογενειών.
• Στηρίζει νέα ζευγάρια με την μείωση κατά 50% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού της 1ης κατοικίας για νέα ζευγάρια που εγκαθίστανται στην πόλη και για διάστημα 2 ετών από το γάμο τους.
• Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου δίνει έμφαση στον τομέα της παιδείας με συγκεκριμένα και άμεσα έργα τα οποία θα βελτιώσουν την εικόνα σχολικών και βρεφονηπιακών μονάδων της πόλης.
• Στήριξη και ανάπτυξη των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης

«Στον προϋπολογισμό του 2013 αποτυπώνεται η βούληση του Δήμου για μια αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αθήνας μέσα από το Σύμφωνο Συνεργασίας με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας ύψους 120 εκ. ευρώ με πόρους ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) με βασικό σκοπό την «όσο το δυνατόν ταχύτερη και ευρύτερη αναβάθμιση του Κέντρου της Αθήνας και η αντιμετώπιση των προβλημάτων των Δημοτών» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, παρουσιάζοντας τους 5 θεματικούς άξονες υλοποίησης των έργων:
• Βελτίωση της Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας
• Βελτίωση των Συνθηκών Ζωής των Δημοτών
• Αναβάθμιση του Αστικού Περιβάλλοντος
• Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης
• Τεχνική Βοήθεια για τη Διασφάλιση της Υλοποίησης και Βιωσιμότητας του Προγράμματος.

«Η νέα χρονιά αποτελεί κομβικό σημείο στη λειτουργία του Δήμου για την εξυπηρέτηση του δημότη, η διεκδίκηση όσο περισσότερων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτελούν πρώτες προτεραιότητες για το νέο έτος» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s