Άλλη μια δράση για τους ανθρώπους! Από το Σύλλογο Α.ΚΙ.Β.Δ.Α.

Ο Σύλλογος Α.ΚΙ.Β.Δ.Α. που ανάμεσα σε πολλές δράσεις του, προσπαθεί να βρίσκει λύσεις που διευκολύνουν τις ζωές μας, μου στέλνει την παρακάτω πρόσκληση (πατήστε κλικ επάνω της εάν δεν φαίνεται καθαρά).

akibda


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s