36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 36η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προτεινόμενη ένταξη ή μη του χώρου έμπροσθεν του Α’ Κοιμητηρίου στο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (σχετ.: 223173/1-11-2012 εισήγηση του Τμήματος Κυκλ. Ρυθμ. & Στάθμευσης της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης).
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δυνατότητα στάθμευσης φορτηγών που παρκάρουν στην οδό Αρχιμήδους σε άλλο δρόμο (σχετ.: 227795/9-11-2012 αίτημα της Συμβούλου κας. Σακελλαρίου – από αναβολή).
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ηλεκτροδότηση ή μη της οδού Δεινοστράτους από Μίνωος έως Ηλία Ηλιού (σχετ.: 229526/12-11-2012 αίτημα της Αντιπροέδρου κας. Σπηλιοπούλου).

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

  1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ-ΜΠΑΡ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ», στην οδό Εμπεδοκλέους 28-30, ΑΠ237597/28-11-2012.
  2. Ανάκληση της υπ’ αρ 55/2-4-2012 πράξη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», στην οδό Ρουμπέση 59, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 ή 5 μηνών σύμφωνα με αρ 1 παρ 3 της αριθ’ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ52393/16-3-2012.
  3. Ανάκληση της υπ’ αρ 55/2-4-2012 πράξη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» στη Λεωφ. Συγγρού 107-109 στον 6ο και 7ο λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 ή 5 μηνών σύμφωνα με αρ 1 παρ 3 της αριθ’ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ52021/16-3-2012.
  4. Ανάκληση της υπ’ αρ 86/7-5-2012 πράξη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΜΠΑΡ» στη Λεωφ. Συγγρού 101 λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 ή 5 μηνών σύμφωνα με αρ 1 παρ 3 της αριθ’ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ84464/30-4-2012.
  5. Ανάκληση της υπ’ αρ 93/16-5-2012 πράξη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΜΙΚΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» στην οδό Κασομούλη 108 λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 ή 5 μηνών σύμφωνα με αρ 1 παρ 3 της αριθ’ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ89928/9-5-2012.
  6. Ανάκληση της υπ’ αρ 102/17-5-2012 πράξη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στη συμβολή των οδών Κασομούλη 50 & Γουβέλη 1, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 ή 5 μηνών σύμφωνα με αρ 1 παρ 3 της αριθ’ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ96668/17-5-2012.
  7. Ανάκληση της υπ’ αρ 58/2-4-2012 πράξη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ)» στην οδό Κόνωνος 40, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 3 ή 5 μηνών σύμφωνα με αρ 1 παρ 3 της αριθ’ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ61824/29-3-2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s